FAQ

автобиография

Какво е нужно да напиша в автобиографията си така, че да привлека внимание?

Важно е да се опише целия ви професионален опит - дори и такъв, който не е пряко свързан с работата ви. Ако сте участвали в някакви проекти, си струва за тях да се разкаже подробно: да се обясни същността на проекта, технологиите, на които е базиран, каква е неговата продължителност и екип, вашата роля в него. Добре е, когато резюмето не е просто изброяване на технологии, познати на кандидата, но и текст, свързан с приложените позовавания на разработки.

Ако свободната позиция е затворена, дали DataArt може да ми предложи друга?

Да, и затова, като изпратите автобиографията си за определена позиция си струва да се уточни дали се интересувате от други проекти и длъжности в дружеството. Съответно - да разкажете за своя опит и знания в съответните области. Ако желаната позиция вече е закрита, но има свободно място в направления, в които кандидатът може да и исках да работи, ще му отговорят при всички случаи. В допълнение, ние каним хора не за проекти, а във фирмата, и затова с радост приемаме и тези, за които в момента не съществуват отворени позиции. В този случай, вие първо сядате на скамейката на резервните играчи, но винаги много бързо излизат подходящи позиции по проекти.

Трябва ли освен CV да се изпрати и писмо?

Няма да е излишно, писмото ще позволи на HR-мениджъра да ви запомни. В DataArt всеки от тях получава ежедневно не по-малко от 20 CV, така че е важно да се откроявате от потока. Мотивационното писмо трябва да обясни как сте свързани с длъжността, за която претендирате. Можете да започнете писмото с думите: "Мисля, че подхождам за тази работа, защото ...".

Трябва ли да пиша по-подробно за себе си, ако все още съм студент?

Разбира се! Задължително избройте курсовете, на които сте присъствали, състезания и конкурси, в които сте участвали.

английски

Какво става, ако моят английски не е много добър?

В такива случаи HR-мениджърът обикновено препоръчва кандидатът да подобри езика и да се върне на интервю след известно време. При упорити занимания с езика може да се върнете след шест месеца или една година.

Има ли в DataArt позиции, за които не се изисква владеене на говорим английски език?

Понякога, но много рядко. В такива случаи, ние въпреки всичко предлагаме на кандидата да мине на интервю на английски език, за да се определи нивото на владеене и да му предложим да се присъедини към часовете по английски език в компанията. Понякога можем да наемем висококвалифицирани опитни разработчици със слаб английски, но от гледна точка на сделката - бъдещата им кариера, а и стойността на договора с DataArt зависят от това дали ще успеят да се развият в езиковите си познания за посочения период.

интервю

Какво е техническо интервю? Ще трябва ли да решавам тестове и задачи?

Техническото интервю може да се комбинира с тест, състоящ се от няколко въпроса върху познаването на абстрактния алгоритмичен език.Кандидат трябва да прегледа няколко задачи и да се определи това, което се случва във всеки отделен случай. За решаване на тестовите задачи може да се използва интернет, книги и други учебни материали - както по време на работа в реален проект. Но ние силно препоръчваме на кандидатите да не използват свои домашни заготовки , парчета код, донесени на флаш-памет или взети от сайтове - тези трикове винаги са видими по време на проверка. След изпълнението на задачите, кандидатът трябва да обясни на техническия експерт, защо той е решил задачата точно по този начин, как се е движила мисълта му.

работи

Каква заплата ще взимам?

DataArt предлага плащане не по-ниско от нивото на пазара. Когато се договаряме с кандидата за пари, ние се ориентираме основно по очакванията му - молим го да каже на каква сума разчита. Когато оценяваме адекватността на претенциите на кандидата, ние гледаме неговите умения, знания, умения и опит: колко технологии владее, колко добре говори английски, дали той има лидерски качества, комуникационни умения, които могат да бъдат необходими за комуникация с клиента и с колегите му, опит в подобни проекти.

Ще се увеличава ли дохода ми?

Ако се развивате и растете, и размерът на възнаграждението ви ще расте. Ако размерът на заплатата ви спре, винаги можете да се повдигне въпроса за увеличението ѝ. Истината е, че ще трябва да обосновете желанието си.

Какво е работното ви време?

В DataArt работният график е гъвкав. Всъщност начинът, по който работи някой от колегите е предмет на споразумения в рамките на проекта. Но най-важното нещо е да не пропуснете важни точки на проекта: срокове, разговори с клиента, срещи на екипа и така нататък.

Може ли да се работи в DataArt на половин работен ден?

Обикновено не. Изключение понякога се прави, например, за тези, които се връщат от майчинство и не могат веднага да работят на пълен работен ден. Във всеки случай, този вариант не е за начинаещи.

Как ще се обучават служителите в DataArt? Възможно ли е сам да избера курсовете?

Образователна програма DataArt се състои от три части - технологична, управленска и езикова - и има за цел да помогне на служителите безплатно да повишат текущата си квалификация или да получат нова. Повечето от учебното съдържание на DataArt е създадено в рамките на компанията и е настроено за нейните практически нужди.Сега имаме в библиотеката около 100 свои собствени курсове, които преподават неща, които се използва в реални проекти. Всеки един колега може да избере курс, който му е интересен, и да го слуша в свободното си време.

Може ли служителят да учи извън компанията?

Да, трябва да се получи съгласието на ръководителя на една от дейностите на компанията - той ще трябва да потвърди, че избраните курсове са в областта на интересите на DataArt . Ако всичко е наред, ние ще ви възстановим разходите за пътуване и обучение.

Как протича обучението по английски в DataArt?

Добрият английски език е предпоставка за растеж в рамките на DataArt. Всички три области, по които се занимаваме по английски, са с цел подобряване на комуникационните умения. Първата област - задължителна подготовка език за специфично интервю с конкретен клиент. Втора област - езиково обучение за тези, които в момента се оказват без проект, третата - обикновени езикови курсове, като в университета.Има и специализирани английските клубове - например, финансов английски, FinTalk, или English Movies Club, където гледат и обсъждат филми без превод.

Колко често се пътува в командировка?

Честотата на командировките зависи от проекта, но никой не принуждава никого да пътува на сила. Обикновено, самите служители нямат нищо против да пътуват до различни страни и градове. Като цяло, командировките в DataArt са два вида - при клиенти и в други фирмени офиси. Клиентите на DataArt обикновено са чуждестранни, затова командировките обикновено са в чужбина, например, в САЩ или Англия. Има проекти, по които се пътува много често - например, в Лондон, при клиент в продължение на две седмици, на всеки две седмици. Има проекти, в които пътуванията са редки, и колегите работят по проекта от разстояние. Понякога персоналът специално планира отпуската си така, че след работа в командировка, да остане там за известно време - така че можете да се спестят пари за билети. За да се организира такава отпуска, е необходимо това да се съгласува с ръководителя на проекта.

Позволява ли DataArt на служителите си да се местят в други офиси на фирмата? Помага ли им за това?

Да, това е възможно, и е широко използвано. Ако трансферът се извършва по инициатива на компанията - фирмата поема всички разноски по преместването. Ако колегата самостоятелно иска да се премести в друг офис, прехвърлянето се извършва за негова сметка, но DataArt му помага за организацията. Още една възможност, която предоставя DataArt - временна работа от друг офис. Например, можете да отидете и в ранната есен, през циганското лято да поработите в одеския офис, който предлага изключителни гледки към морето.

Как е устроен отпускът в DataArt?

Отпускът е уреден в съответствие със законите на страната, в която работите. Въпреки всичко обаче, главното е проектът и затова винаги молим колегите си да планират почивката си, така че да не спира работа. За да не излизат всички в отпуска по едно и също време, се съставя график, а понякога молим да не се вземат повече от две седмици отпуск последователно. Въпреки това, при съгласуване с колегите и ръководителите на проекта, всичко възможно.

Ами ако се разболея?

DataArt плаща болнични в съответствие с местното законодателство, но общите принципи са едни и същи навсякъде. При боледуване на служителя, фирмата заплаща 100% от заплатата му. Колегите могат да боледуват 10 дни годишно без болничен и без медицинско - това може да се използва при понижено самочувствие, при силно главоболие или при натравяне. Ако просто не се чувствате много добре или се боите да не заразите колегите си, но можете да работите, можете да вършите работата си от дома. Разбира се, ако всички в проекта ги устройства това.

Имате ли някаква медицинска застраховка за служителите и техните семейства?

Да, има. Във всичките ни офиси извършваме доброволно медицинско застраховане или подбираме наблюдаващ лекар, пращаме при добри лекари и възстановяваме разходите за лечение. Втори вариант се използва в градовете, в които системата на здравното застраховане още не е добре развита. Можете да застраховате роднините си срещу собствени средства, но при изгодни условия.

Как протичат фирмените партита и другите тържества? Трябва ли да участвам в тях?

Имаме празници. Не е необходио, но е желателно да участвате в тях. Ние винаги сме благодарни на колегите, които са активно ангажирани в фирмени партита. Освен това, нашите празници са наистина забавни.

Аз съм студент. Достатъчно ли са знанията, придобити в университета, за да дойда да работя при вас?

Като правило, не са достатъчно.Например, английски език в нашите технически колежи се преподава не особено добре, а без познания по английски език ние рядко дори каним на стажантски програми. По отношение на технологиите, ние имаме много студенти, които съчетават обучение и работа. Университетът предлага отлична теоретична база, но ние винаги съветваме в допълнение към лекциите да участват в практически проекти, стартиращи фирми, състезания, Hackathon, олимпиади по програмиране групови дипломни и курсови работи - общо взето, по всички начини да събират и развиват практически умения.

Веднъж седмично трябва да съм на военна катедра и по никакъв начин няма да мога да работя.

Тези въпроси трябва да бъдат разгледани поотделно в рамките на проекта и с ръководителя на офиса, в който работите. Ако този график не пречи на проекта, можете да отработите тези часове през друг ден.

Мога ли да изкарам при вас университетската си практика?

Тази възможност е достъпна само във Воронеж и Киев.Например, във Воронеж DataArt има договор с Държавния университет на Воронеж, и затова през местния офис на DataArt вече три години преминава лятна практика, а през 2016 г. чсовете бяха посетени от 249 души. Практиката се състои от лекции върху различни технологии и практически задачи въз основа на тези лекции, през 2015 г. сме имали около 25 преподаватели. В края на практиката ние подписваме "денвник на лятната производствена практика" - формален документ за ВУЗ-а.

Чувал съм, че в DataArt има безплатно технологично училище. Кого приемат там и какво преподават?

Да, има такива училища в Воронеж, Херсон, Одеса и Люблин. DataArt редовно провежда безплатни образователни курсове за студенти по различни технологии: тестване, Android, IOS, ползваемост, Ruby, .NET, и т.н. Ако желаещите да се запишат на курс са повече от свободните места, ние правим подбор - като правило, според нивото на владеене на английски език. Обикновено откриваме курссове, за да можем да подготвим начинаещите за минимално време за работа по реален IT-проект. Обикновено, курсът се състои от 12-15 сесии, които се провеждат веднъж или два пъти седмично, по-често в офис на DataArt. След всяка сесия се дава практическа задача, която учениците от школата да представят и изпратят по пощата, а нашите експерти да проверят.

Когато завърша образованието си, ще ме вземете ли на работа?

Гаранции за работа след завършване на училище няма, но обикновено веднага или след известно време каним добрите студенти на стаж в DataArt. И ако преминете успешно през стажантската програма, ще попаднете на позиция на младши служител в компанията.