Професионално развитие

Кариера

DataArt е децентрализирана, ние нямаме един главен началник, а самата фирма е максимално плоска. Това ни дава гъвкавостта, необходима за бърза адаптация към променящите се външни обстоятелства. Освен всичко останало, това означава, че в DataArt, в действителност, няма кариерна стълба - по-точно не е формализирана и прилича на ролева игра: развивате уменията и ставате все по- готин.

В DataArt няма редовна преатестация. Единственият съществуващ механизъм за преразглеждане на нивото на уменията в момента са "класове". Това са оценки, които се давт на служителя от опитните му колеги, с когото работят заедно в един проект или с които се сблъскват по време на работа. При това се вземат предвид и професионални качества, и поведението: репутацията в DataArt е основната вътрешна валута.

 Системата на класове в DataArt не е пряко свързани с размера на заплатата: няма таблица, в която да е написано на коя позиция каква сума съответства. Но ако се развивате и растете, вашите доходи също увеличават. Ако размерът на заплатата ви престане да ви удовлетворява, винаги може да се повдигне въпроса за нейното увеличаване. Нужно е да обосновете желанията си, а стабилно положителните отзиви на колегите ви могат да станат точно такава обосновка.

Друга особеност, характерна за служителите, е квалификация. Тя се присъжда на колегата ни, когато го вземат на работа или когато е преминал през курс и е изпълнил окончателна задача в нашата образователна система Edu. Квалификациите са обвързани с конкретни технологии или умения: Java, .NET, Ruby, QA , Webmaster и др. За всяка от квалификациите притежаващият я сътрудник се оценя по скала от junior до senior.