Как да попаднем в DataArt

Изпратете автобиографията си, в която подробно описвате своя професионален опит - дори и този, който не е пряко свързан с работата, разкажете ни за проектите, в които сте участвали, приложете връзки към собствени разработки. Посочете дали се интересувате от други работни места и опишете своя опит и знания в съответните области. Ако все още сте студент, не забравяйте да изброите курсовете, на които сте присъствали, конкурси и олимпиади, в които сте участвали.

Най-добре е да приложите към автобиографията си писмо, в което да обяснявате защо се интересувате от свободното мястото , как сте свързани с него, и защо сте правилният човек за тази работа. Това ще ви позволи да се откроите от общия поток, а на HR-мениджъра — да ви запомни. В DataArt всеки ден всеки от тях получава не по-малко от 20 автобиографии, и ако към някоя от тях е приложен свързан и интересен текст, шансовете на кандидата значително ще се увеличат. И ако работното място е вече затворено, може би нашият HR-мениджър ще бъде в състояние да ви подбере друго в близко бъдеще.

Интервюто в DataArt обикновено се провежда в четири етапа: първично интервю, разговор по телефона на английски, техническо интервю и събеседване по проект. В първичното интервюто HR-мениджъра ни разказва на кандидата за фирмата, а кандидатът му задава въпроси. След това оценяваме способността на кандидата разбираемо и вежливо да общува на английски, защото в повечето проекти е необходима директна връзка с клиента. Провеждаме и техническо събеседване, което може да бъде комбинирано с тест, който прилича по-скоро на работа по реален проект, отколкото на университетски изпит. След това остава само да се запознае с ръководителя на бъдещия си проект.

Нашите разработчици редовно комуникират с чуждестранни клиенти, затова задължително провеждаме с кандидата интервю на английски език. Обикновено това е общ разговор на ежедневни теми от живота по телефона, но ако се притеснявате, ще ви поканим в офиса. След разговора, наш преподавател оценява способността да предаде посланието и начина на говорене на кандидата, след това — произношение, граматика и т.н. Ако комуникационните умения на английски език са слаби, можете леко да подобрите езика и да дойдете на интервю след шест месеца или една година. След това можете да продължите да учите английски език вече в рамките на компанията.

Един от всеки пет от тези, които днес работи в DataArt, някога е дошъл при нас като стажант. Ние редовно каним при нас на платен стаж студенти и начинаещи програмисти, които говорят английски и имат теоретични знания за избраната технология. По време на стажа имате да решавате практически проблеми в реални проекти на компанията под ръководството на един от нашите опитни служители. И според резултата вашият ментор ще бъде в състояние да препоръча на DataArt да ви покани на работа.

В DataArt има гъвкав работен график, така че сред нашите служители има достатъчен брой студенти, които съвместяват работата с ученето. Особено след като лекциите в университетите обикновено са сутрин, а работното време в компанията започва от 13:00, необходимото време е възможно да се отработи вечер. Основното нещо е веднага да предупредите за учебните си програми HR-мениджъра и бъдещите колеги по проекта. Съчетаването на работата в DataArt с работа в други IT фирми, обаче, е забранено, както и не предлагаме работа на непълно работно време за нови служители.