Релокация

Тези, които работят в на DataArt, имат възможност да работят в който и да е от нашите офиси, без значение къде се намира. Ако някой от колегите ни реши да се премести в друг град или държава, за да работи в развойния център там, ние винаги сме готови да му помогнем. Приканваме тези, които са готови да се релокират, да го отбележат в автобиографията си.

DataArt се опитва да помогне на колегите си, които са променили мястото си на пребиваване, бързо да свикнат с нов град. Ако наетият на работа кандидат тръгне за един от нашите офиси, за да запълни спешно работно място, компанията поема разходите, свързани с преместването. В другите случаи, ние съветваме тези, които се преместват, по всички важни въпроси, както и помагаме при получаване на необходимите документи за работа.

В допълнение към преместването, в DataArt съществува възможност да се работи от друг офис. За определен период от време можете да се преместите в един от градовете, в които има развойни центрове - например, през август или септември, да работите за няколко седмици в Одеса, без да прекъсвате за почивка.