Денис Афанасиев

Денис Афанасиев

Санкт Петербург

Старши вицепрезидент, разработка на софтуер

Биография

Денис се присъединява към DataArt през 2003 г. като софтуерен архитект. Сега той отговаря за всички дейности за развитие на базата на технологиите на Microsoft, включително R & D проекти. Освен това, Денис играе важна роля в процеса на избор на управленческите подходи към проектите в самата DataArt и при създаването на жизнени цикли при разработването на проекти. Той е един от основните участници в процеса на разработване и поддръжка на ноу-хау в областта на управление на IT - проекти в DataArt и създаване на жизнеспособни цикли на разработване на проекти.

Преди да се присъедини към DataArt е работил като програмист, ръководител на проект и архитект на системи в американски и британски компании. Той се занимава с научни изследвания в областта на компютърното изграждане на тестове за цифрова електроника в катедрата по приложна математика в Санктпетербургския държавен университет по информационни технологии, механика и оптика (SPbUITMO). Магистър в областта на компютърните технологии.