Ярослав Дятчик

Ярослав Дятчик

Люблин

Ръководител на развойния център на DataArt

Биография

Ярослав се присъединява към DataArt през 2014. Той стартира и все още е начело на първия полски офис на DataArt в Люблин.

Преди да се присъедини към DataArt, е ръководил собствена фирма за разработка на софтуер, автор е на информационната система на полския съюз на строителните инженери.

Ярослав е научен сътрудник към Факултета по електротехника и информатика в Технически университет в Люблин, експерт на ЕС по програмата Horizon 2020 г., най-мощният европейски проект за стимулиране на иновациите.

Ярослав получава магистърска степен по електроника и телекомуникации в Техническия университет в Бялисток, доктор по електроинженерство от Люблинския Университета по технологии, и магистърска степен по управление на човешките ресурси в Люблинския технологичен университет и Университета на Илинойс. Автор на над 100 научни статии и член на полската Академията на науките.