Александър Хижа

Александър Хижа

Днепър

Ръководител на развойния център

Биография

Александър Хижа се присъединява към DataArt през 2012 г., е един от основателите на центъра в Днипро. Той е изцяло отговорен за дейността на компанията в региона, насърчаването на технологичното развитие и научни изследвания, както и за споразумения за партньорство.

Александър Леонидович е доцент по компютърни технологии във Факултета по приложна математика на Днепровския Национален Университет (ДНУ). От 1999 година е консултант на Минитерството на образованието на Украйна , а от 2009 е начело на регионалния център за ученически и студентски олимпиади по математика; овен това е научен консултант на университетския отбор, който се състезава на международната студентска олимпиада по програмиране (ACM ICPC).  През 1990-те, той успешно съчетават академичната си кариера с практически дейности в областта на IT, като става ръководител на екипи за разработка на софтуер в няколко фирми в Днипро, включително Intercomputer-Dnepr, Alt и Balance-Center.

Александър Леонидович завършва Факултета по приложна математика в ДНУ през 1982 г., през 1988 г. той защитава дисертация в Киевския институт по математика. Автор е на повече от четиридесет научни публикации в областта на математиката и компютърните науки, съавтор на патентована компютърна система, използвана в медицинско-психологически изследвания.

През 2001 г. е удостоен със званието „Заслужил работник на образованието на Украйна“ от президента на държвата.