Георгий Кременецкий

Георгий Кременецкий

Вроцлав

Ръководител на развойния център на DataArt

Биография

Георгий се присъединява към DataArt през 2011 г. като ръководител на новия офис на развойно звено на DataArt в Киев. Благодарение на неговите усилия, екипът на DataArt в Киев се състои от стотици отлични инженери и мениджъри.

През 2015 г. Георгий се премества във Вроцлав и стартира още един развоен офис. Там той продължава да отговаря за административната работа, изграждането на процеса на разработка на софтуер, подбор и управление на персонала.

Преди да се присъедини към DataArt, Георгий в продължение на 10 години работи в IT-компании, по-специално е технически директор на DMS Consulting и е работил като ръководител на проект в Softline.

Защитава кандидатска дисертация по компютърни науки в Националния авиационен университет на Украйна (НАУУ), в който той преподава теорията на информационните системи и структури от данни.