Александр Макеенков

Александр Макеенков

Цуг

Старши вицепрезидент, IT- решения за финансовите пазари

Биография

Александър се присъедини DataArt през 1998 г. - той оглавява направление, свързано с предоставянето на консултантски услуги на ключови клиенти на компанията. През 2004 г. Александър, съвместно с Алексей Миллер, основава в DataArt отдела за технологични услуги за финансовите пазари и до сега остава един от ръководителите на това направление във фирмата: занимава се с маркетинг, бизнес развитие и конструиране на взаимоотношенията с клиентите в този сегмент. От 2010 г. той оглавява офиса на DataArt в Швейцария.

Преди да се присъедини към DataArt, Александър работи като IT-мениджър в регион Северозападната застрахователна компания (Санкт Петербург) и се занимава с инфраструктурни проекти.

Той е получил магистърска степен по приложна математика и компютърни науки в Петербургския държавен морски техническия университет в Санкт Петербург (СпГТМУ) и MBA от Стокхолмското училище по икономика.