Александър Никитенко

Александър Никитенко

Харков

Ръководител на развойния център на DataArt

Биография

Идва в DataArt през 2007 г. и играе водеща роля в установяването на четвъртия развоен център на компанията в Харков. Александър контролира всички аспекти на офиса Харков, включително оперативни въпроси и управление на персонала. Благодарение на усилията на Александър, компанията стартира DataArt Labs - съвместен проект с Харковския Националния университет по Радиоелектроника (ХИРЭ) и Харковския Национален университет "Карзин".

Преди да се присъедини към DataArt, Александър повече от 10 години работи като програмист, архитект на системи, ръководител на проекти и ръководител на отдел във водещи телекомуникационни и консултантски фирми, в това число INEC, IPEX и QArea. Живял е пет години в САЩ и е работил като консултант на American Express и старши анализатор в SBC Communications.

Той е получил магистърска степен по компютърни науки в Харковския Национален университет на радиоелектроника.