Димитрий Щилерман

Димитрий Щилерман

Санкт Петербург

Вицепрезидент, IT- решения за финансовите пазари

Биография

Дмитрий се присъединява към екипа на DataArt през 2004 г. и ръководи изпълнението на големи проекти във финансовата индустрия, туризма и хотелиерството. Дмитрий участва в работата по корпоративния Portfolio Management Office Project (PMO), в който е отговорен за подобряване на процеса на управление на проекти. От 2009 г. Дмитрий отговаря за изпълнението на проекти по финансовите практики на DataArt - в неговата сфера на отговорност се включват управление на проекти, управление на ресурсите, както и подкрепа за образователни програми.

Преди DataArt Дмитрий е работил като програмист и ръководител на проекта в Санкт Петербург за аутсорсинг в IT компания Reksoft, където ръководи проекти за големи европейски клиенти в сектора на телекомуникациите и модната индустрия.

Той е получил магистърска степен по компютърни науки в Санктпетербургския държавен политехнически университет (СПбГПУ).