Александър Спиваковский

Александър Спиваковский

Херсон

Научен консултант

Биография

Александър Спиваковский се присъединява към DataArt през 2007 г. като ръководител на развойния център на компанията в Херсон. Той координира няколко важни IT-проекта, включително проект на програма Tempus TACIS “Северен Нью-Йорк и Южна Украйна: Ново партньорство на университетите за развитие на бизнеса и икономиката”, явява се вдъхновител и научен ръководител на учебни кусове, като "Дистанционно обучение по линейна алгебра" и "Разработка на методи и технологии за проектиране на гъвкави разделени педагогически програми сред IT-проектите”.

Неговият научен авторитет и стратегически подход за планиране позволяват на DataArt да остане лидер в областта на научните изследвания в региона.

Преди да се присъедини към DataArt, Александър Спиваковский е заемал поста заместник-ректор на Херсонския държавен университет, отговарял е за информационните технологии, международни отношения и социално-икономически проучвания.

През 1985 г. Александър става кандидат на математическите науки, а през 2004 г. защитава докторска дисертация върху използването на компютърните технологии в обучението по висша математика. От 2008 г. Александър Спиваковский е почетен професор в Академията "Ян Длугош", а през 2012 г. е бил на стаж в Университета на Източен Вашингтон по програмата на Съвета по международни изследвания и обмен (IREX), насочена към подпомагане на административното управление на университетите.

Александър Владимирович е автор на 104 научни публикации в областта на алгебрата, информационните технологии и педагогиката, съавтор на учебника "Система на линейните уравнения".