Михаил Зайцев

Михаил Зайцев

Ню Йорк

Съосновател, председател на Съвета на директорите на DataArt

Биография

Михаил Зайцев е един от основателите на DataArt. От 2001 г., Михаил е главен изпълнителен директор, а през 2009 г. е избран за председател на борда на директорите на фирмата. Той отговаря за разработването на стратегия за растеж на компанията и повишаване на нейната рентабилност, за стратегическите партньорства, включително евентуални придобивания и привличане на ключови клиенти в САЩ и Великобритания.

През 1998 г. Михаил става съоснавател на безплатната електронна пощенска услуга Mail.ru, която е разработена от DataArt. Сега Mail.ru е най-големият интернет портал в Източна Европа.

Михаил е възпитаник на Московската финансова школа и бизнес- училището на университета в Харвард (Harvard Business School).