ITIL and DevOps - Friends or Foes?

6 март

вторник, 19:15

безплатно

Betahaus Sofia,
ул. "Крум Попов" 58

ПРОГРАМА

 DevOps без съмнение е водещата парадигма през последните десет години в света на разработката и поддръжка на ИТ системи. От своя страна, ITIL има богата история като рамката от добри практики, спазвани с различен успех от всяка една мащабна ИТ организация. Двете идеологии често си противоречат на теоретично и практично ниво, създавайки developers against admins ситуации. Възможно ли е да помирим тези два свята в името на общата цел – успешна и бърза разработка и внедряване на ИТ решения? Пламен Мандаджиев ще разкаже своето виждане по този въпрос, разглеждайки следните аспекти: 

  • ITIL за 666 секунди – или как се е разбирал service management-а през Средновековието;
  • DevOps опорни точки;
  • ITIL vs DevOps – допирни и конфликтни точки и как е възможна колаборацията между различните екипи;
  • IT support vs. IT development – The battle of Evermore;
  • Как да посветим всичко в името на успешното IT решение – или как бързината и гъвкавостта не пречат на устойчивостта и поддръжката;
  • Q&A част;
  • Networking част;

ЛЕКТОР

Пламен Мандаджиев

Пламен Мандаджиев е ИТ професионалист с над 15 годишен опит в ИТ сектора, заемайки консултантски, изпълнителски и мениджърски роли в организации като Мобилтел, HP и Атос. В момента Пламен заема длъжността генерален мениджър в Energize Global Services за България.

В края на 2017-та година със свои колеги и съмишленици основава Bulgarian Association for Digital Service Management, която цели да изследва и популяризира последните тенденции в областта на управлението на дигиталните услуги.

Определя себе си като IT service management aficionado – с мотото , че „ако всичко беше наред, ние щяхме да останем без работа“.

С подкрепата на: DataArt.

Това събитие е част от потребителската група IT Project Management.

Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация.