Как да ангажираме заинтересованите страни в Agile проектите?

19 март

четвъртък, 18:30

безплатно

София, ж.к. Изток,
ул. Николай Хайтов 6

Успехът на проект, изпълняван в Agile среда, се базира върху постоянно сътрудничество и комуникация между бизнеса и разработчиците. Изграждането и поддържането на ангажираност в заинтересованите страни (stakeholders) е от ключово значение за предоставянето на продукти с високо качество. Не случайно това е един от дванайсетте принципа в Agile манифеста – „Хората на бизнеса и разработчиците трябва да работят заедно ежедневно през цялото време на проекта.“

Поради тази причина постоянната комуникация и сътрудничеството са наложителни, но понякога не е толкова лесно и се налага целенасочено да работим в тази посока. Особено трудно се оказва, когато клиентът не се намира при нас.

Денис Юхно, Управляващ директор за България на софтуерната компания DataArt, ще разкаже как се постигна това в DataArt, където клиентите са в различни локации по света, много често - дори в различни часови зони.

Поддържането на ангажираността на заинтересовани страни е от огромно значение за успеха на всеки проект. Включването на заинтересованите страни от самото начало и поддържането им ангажирани по време на целия проекта е едно от най-важните условия за успеха на проекта и вероятно - най-трудно постижимото. Не можем да разчитаме, че това ще се случи от само себе си, а трябва да полагаме усилия ежедневно.

По време на събитието ще дискутираме:

  • Как ефективно да идентифицираме кои са нашите заинтересовани страни?
  • Какви техники да използваме, за да поддържаме техния интерес и да участват активно при разработката?
  • Как да направим активно участието им по време на срещи?
  • Как да се отзовават бързо, когато имаме нужда от информация от тях?

Събитието се организира от bTalks, съвместно с DataArt.

ЛЕКТОР

Денис Юхно

Денис Юхно става част от екипа на DataArt през 2017 г. като Delivery Manager в подразделение „Финанси“, допринасяйки за разрастването на портфолиото от проекти на компанията.

През 2018 г. поема поста на ръководител на развойния център на DataArt в България, отговаряйки за оперативните дейности и развитието на компанията в страната.

Преди да се присъедини към DataArt, Денис има повече от 10 години опит в ИТ сектора и работи за компании като EPAM Systems, Luxoft и Microsoft.

Денис притежава магистърска степен от Техническия университет в Харков, Украйна, специалност „Приложна математика“.

 

Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация.