Software Quality Assurance: UI Test Automation with Cypress

18 март

понеделник, 19:30

безплатно

София,
бул. „Александър Малинов“ 31,
Campus X

Програма

  • Какво стои зад термина „UI automation“?
  • Кога имаме нужда от UI automation?
  • Стандарта във функционалното UI тестване: WebDriver
  • Cypress: какво, защо, кога?
  • Cypress демо
  • Q&A част
  • Networking част

Анета Петкова

Анета е QA Chapter Lead в SumUp, където има шанса да е част от един по-различен, ентусиазиран и прогресивен екип и да се занимава с идентифициране и развиване на добри тестинг практики, както и синхронизиране на QA екипа на глобално ниво

Основен фокус на работата й в SumUp е популяризирането на нагласата, че качеството не е отговорност единствено на QA екипа, а на всички инженери, а тестването е само малка част от усилието за осигуряване на качество.

Анета е била лектор на различни конференции в областта на тестването и разработката на софтуер, сред които QA: Challenge Accepted, HackConf, SeleniumConf и др.