Финанси

Развитието на IT-технологиите доведе до революционни промени на световните финансови пазари.

Тенденцията към премахването на посредниците, необходимостта да се сменят бързо остарелите бизнес модели и процеси изискват фондовете, банките, рейтинговите агенции и търговците непрекъснато да актуализират своята технологична база. DataArt работи с новаторски проекти, които улесняват живота на обикновените хора, а с основните играчи са готови да преразгледат традиционните начини на работа. Ние вече сме реализирали повече от 100 проекта във финансовия сектор и да продължаваме да помагаме на финансовите компании като консултанти и изпълнители.

"Until now, mobile e-commerce platforms have been rather one sided – built with the merchant in mind, and not the customer. We wanted to create a solution for companies that value their customer loyalty and service more than the pennies they made from the last transaction. DataArt and Keyshare teamed up to respond to this challenge. We share a joint passion for great solutions to real problems."

Colin May

CEO

Разглеждане DataArt промишленост

Управление на данни

Управление на данни

Ние управляваме структурирани и неструктурирани данни, тяхната интеграция и съхранение, създаваме системи за бизнес разузнаване, за анализ на данни и системи за самостоятелно използване, управление на данните на корпоративно ниво, управление на референтни и основни данни, разпространение на данни, определяне на техния произход и качество.

Търговски решения

Търговски решения

Ние създаваме търговски системи, които работят с висока скорост и ефективност, не се нуждаят от инсталация и отговарят на изискванията на регулаторните органи, и най-важното - удобни са за потребителя.

Управление на бизнес процеси

Управление на бизнес процеси

Ние помагаме за подобряване на оперативната ефективност и прозрачност на управлението, за извършването на одит, за гарантиране на спазването на вътрешните изисквания на управляващото дружество и външни регулации.

Системна трансформация на предприятия

Системна трансформация на предприятия

Ние се занимаваме с трансформация на вътрешните корпоративна системи, изчисляване и оптимизиране на общата цена на собственост, повишаване на конкурентоспособността и намаляване на рисковете на клиентите.

Банкова дигитализация

Банкова дигитализация

Ние въвеждаме напредничави решения за банковия сектор за персонализирани услуги, мобилен интернет, мобилни устройства, прилагаме опит в използването на електронна валута.