5 прости правила за начинаещия бизнес анализатор

5 прости правила за начинаещия бизнес анализатор
Популярността на професията „Бизнес анализатор“ нараства през последните години и все повече компании, особено в ИТ сектора, осъзнават нуждата от такъв тип специалисти, които да оптимизират работата им.

Както при всяка професия, така и тук, има особености и необходими умения, които опитните бизнес анализатори са съумели да изградят с годините. Според Искра Бочева, бизнес анализатор в DataArt с над 10 годишен стаж в сферата на BA, има някои основни правила, с които начинаещите специалисти в тази област е добре да са запознати и да имат предвид още при първите си крачки в професията.

„Всяка компания има различни изисквания към бизнес анализатора, но за да бъде един специалист успешен в тази професия, е добре да е наясно с няколко основни правила, които биха му помогнали не само в кариерното развитие, но и в процеса на работата и изпълняването на ежедневните задачи“, 

смята Искра Бочева от DataArt.

Ето кои според нея са тези ключови изисквания:

1. Бъдете проактивни и не се страхувайте да изразите мнението си

Когато вие сте активната страна, това ви дава възможност да спечелите доверието на останалите участници в проекта и да се докажете като професионалист. Проактивността трябва да е в рамките на добрите практики и тогава със сигурност ще се възприеме като положително качество. „Никой не харесва скучни проекти, такива с непосилно кратки срокове или промени в изискванията в последния момент. За BA специалистите е важно да са в контакт с всеки от членовете на екипа още от стартирането му и да получат необходимата информация за изискванията, сроковете и целите. Ето защо - пишете мейли, насрочвайте срещи, организирайте конферентни разговори. Подобен тип проактивност в комуникацията би улеснила работата на бизнес анализатора“, смята Искра Бочева.

2. Направете онлайн срещите ползотворни и задавайте въпроси

Много често бизнес анализаторите работят дистанционно и комуникацията се осъществява онлайн, особено в международни компании. Ето защо, би било полезно, ако съумеете да превърнете сухата дискусия в интересна и полезна среща.

„Разгледайте различните “use cases”, изслушайте внимателно отделните гледни точки и разяснения, свързани с бизнес аргументите и техническите съображения. Чуйте всеки, който има някакъв коментар, независимо дали сте съгласни с него. Затвърждаващи въпроси от типа „Ако правилно съм разбрал, изискванията са…“, „Ако трябва да обобщя, това означава ли че…?“, „Доколкото разбирам, целта е да…“ и т.н., биха ви помогнали да получите отговор, като същевременно демонстрирате познания и внимание към детайлите“, съветва Искра Бочева. Според нея, колкото по-рано се разгледа и разреши даден проблем, свързан с проекта, толкова по-малки ще бъдат загубите на времеви и финансови ресурси. Това изисква да се задават своевременни въпроси и бизнес анализаторът да съумее да извлече максимална полза от срещите. Например, SCRUM методологията дефинира, както организационни срещи (sprint planning, daily standup, sprint review, sprint retrospective), така и срещи за дискутиране на изискванията (blacklog grooming).

3. Визуализирайте изискванията с диаграми

Старата максима твърди, че едно изображение има стойността на хиляда думи. В бизнес анализа визуализацията е от особена важност и дава възможност да се пресъздадат основните обекти, техните състояния, процеси и изисквания. „Важно е да се представят различните цели и изисквания чрез графики и изображения, но те помагат също така и да се презентира системата, в това число взаимодействието между обектите, съобщенията към други системи и т.н. Затова, всяко приложение за диаграми е пръв приятел на анализатора, а стандартизираните диаграми - част от всяка спецификация. Това помага на BA специалиста при убеждаването на останалите участници в проекта, дава му възможност да защити тезата си и да разясни аргументите си“, споделя Бочева.

4. Използвайте писмената форма и пишете на разбираем език

Изискванията, свързани с проекта, се задават и одобряват от различните членове на екипа, които могат да бъдат, както представители на бизнеса, така и технически експерти. Именно затова е важно информацията да бъде предадена точно и ясно, така че да е разбираема за всеки от тях. Разговорите по време на срещите са важни, но е добре информацията да е налице и в писмена форма, за да има яснота какво точно е заложено като изисквания и срокове, кой какви отговорности има и т.н. За добра четимост е препоръчително използване на много заглавия, споменатите по-горе визуализиращи диаграми и графики, добре структурирани секции, кратки изречения и, разбира се - аргументирано съдържание.

5. Конфликтите — враг Номер 1 на бизнес анализатора

Работата на бизнес анализатора изисква наличието на т. нар. soft skills, които са изключително важни при комуникацията с различните заинтересовани страни. “Възможно е в началото да срещнете недоверие, високомерие и пренебрежение, но именно справянето с тези ситуации отличават добрия бизнес анализатор от останалите“, смята Искра Бочева. Според нея, поддаването на емоции и първосигналните реакции нямат място в тази професия, която изисква голяма доза търпение и способност човек да защити позицията си, без да изпада в крайности.