7 безплатни онлайн курса за изучаване на Python

10 февруари
7 безплатни онлайн курса за изучаване на Python

1. Python for Everybody от Мичиганския университет

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 4 месеца / 12 часа седмично

Научете основите на Python с Чарлз Севънънс, професор в Мичиганския университет. Чрез този курс ще се запознаете със структурата на данните и други основни концепции за програмиране и ще научете как да създавате приложения за търсене и обработка на данни.

Програмата се състои от 5 курса:

Първи стъпки с Python

Структури на данни в Python

Използване на Python за достъп до уеб данни

Използване на бази данни с Python

Извличане, обработка и визуализиране на данни с Python

Програмата е базирана на книгата на Чарлз Севънънс „Python for Everybody“. Можете да изтеглите книгата, да гледате видеоуроци и да решавате някои задачи тук.

2. Introduction to Computer Science от Microsoft

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 4 месеца / 3–4 часа седмично

Този Python курс за начинаещи ще ви въведе в основите на двоичния код, ще ви запознае с машината на Тюринг, с основите на аналитичната логика и това как работят компютрите. Чрез обучението се придобиват основни умения за писане на код в Python, но ще научите и как да решавате технически проблеми и какво е нужно, за да продължите да надграждате познанията си.

Програмата се състои от 3 курса, като можете да се регистрирате безплатно само за отделните курсове.

3. Data Science от IBM

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 3 месеца / 12 часа седмично

Запознайте се с една от най-популярните сфери в информационните технологии – Data Science и машинно обучение. Образователната програма на IBM се състои от 9 курса, обхващащи широк спектър от теми: инструменти и библиотеки с отворен код, методологии, Python, SQL, машинно обучение, визуализация и анализ на данни.

4. Introduction to Computer Science and Programming Using Python от MIT

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 9 седмици / 14-16 часа седмично

Чрез този курс ще научете как да използвате Python 3.5 за решаване на аналитични проблеми в реалния свят. Бихте могли да придобиете основни знания за изчислителните процеси, прости алгоритми, структури от данни, тестване и отстраняване на грешки.

След като завършите курса, можете да продължите обучението си в по-напреднало ниво.

5. Fundamentals of Computing Specialization от Университета Райс

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 8 месеца / 6 часа седмично

Курсът обхваща голяма част от материала, който първокурсниците от специалност „Компютърни науки“ вземат в университета Райс в Тексас, а именно:

  • Въведение в интерактивното програмиране в Python
  • Принципи на изчислителната техника
  • Алгоритмично мислене

6. Statistics with Python от Мичиганския университет

Ниво: начинаещи / среднонапреднали

Продължителност: 2 месеца / 9 часа седмично

Учебната програма на този курс е специализирана в статистически анализ с помощта на Python. Тук ще научете много неща, свързани с данните, както и какви видове данни могат да се събират. Ще изучавате дизайна и управлението на данните, тяхното ефективно проучване и визуализация. Курсът набляга и на това как да се използват данните за оценка и формиране на теории, как да интерпретирате резултати и как да приложите по-модерни методи за статистическо моделиране.

7. Artificial Intelligence от Microsoft

Ниво: Средно

Продължителност: 15 месеца / 4-6 часа седмично

Курсът ще ви запознае с използването на Python за работа с данни, а също така и с етични и законови правила по отношение на работата с данни и техния анализ чрез изкуствения интелект. Включени са също така принципите и моделите на машинното обучение, разработването на AI решения и други важни аспекти от сферата на AI и ML.

Програмата се състои от 11 курса, но можете да се регистрирате безплатно само за отделените курсове.