DataArt стана златен партньор на Майкрософт при облачните платформи

DataArt стана златен партньор на Майкрософт при облачните платформи
Статусът на DataArt като златен партньор на Майкрософт в сферата на облачните технологии официално потвърждава високото ниво на специалистите в DataArt, които работят с Azure и неговите облачни услуги. Този статус предоставя на DataArt нови възможности за развитие.

Стас Султанов, лидер в сферата на облачните услуги в DataArt, сподели следното: „Сега, повече от всякога, облачните технологии осигуряват качествен преход от разработване на решения към асемблиране на тези решения.“

Алексей Качанов, лидер в сферата на облачните услуги в DataArt, добави: „Използването на облачни технологии позволява на компаниите да изведат бизнеса си до нов етап на развитие, както и да запазят досегашните си пазарни позиции.“

Майкрософт има много сериозно отношение към сертифицирането, ето защо успехът на DataArt, свързан с получаване на компетенция за облачни платформи, доказва, че можем да предоставяме на клиентите отлични облачни решения.

За да получим компетенция при облачните платформи, трябваше да потвърдим, че клиентите на DataArt, включени в партньорската мрежа DPOR, са изразходили повече от 100 000 долара за услугите на Microsoft Azure.

Статусът „златен партньор“ ни позволява да ползваме Azure за нашите научноизследователски и развойни проекти, като гарантира допълнителни софтуерни лицензи за вътрешно ползване, осигурява достъп до ексклузивни учебни материали и ни предоставя редица други предимства.

Мрежата на Майкрософт може да служи и като допълнителен канал за продажби на DataArt. Всяка компания може да използва списъка на Майкрософт, за да търси технологичен партньор сред компаниите, чието ниво на експертни познания е било официално потвърдено от Майкрософт.

DataArt става официален партньор на Майкрософт през 2001 г. и оттогава поддържа своя статус на сертифициран златен партньор. Същевременно непрекъснато преминаваме успешно през нови процедури на сертифициране, които официално потвърждават нашия опит в използването на технологиите на Майкрософт. Освен при облачните платформи DataArt и Майкрософт си сътрудничат в разработването и интегрирането на приложения, устройства и внедряване, Windows и устройства, както и при създаването на съдържание.

Също така DataArt наскоро завърши сертификацията си при още един от важните доставчици на облачни услуги – Amazon. Официалното потвърждение на опита ни от работата с Microsoft Azure и Amazon AWS е част от нашата обща стратегия за развитие на облачните технологии в DataArt. Все повече и повече клиенти вече са готови да използват облачни услуги в своите проекти и нашата задача е да им предоставим възможно най-широка гама технологии, която да обхваща всички възможни области.