Дигиталните технологии, насочени към грижата за психичното здраве

4 август
Варвара Богданова, мениджър „Бизнес развитие“ в DataArt
Дигиталните технологии, насочени към грижата за психичното здраве

varvara

Варвара Богданова е мениджър „Бизнес развитие“ в DataArt. Тя е магистър по психолингвистика и в момента работи върху докторска дисертация за свързани с възрастта речеви и комуникационни нарушения.

Светът става все по-дигитализиран, а технологиите, разработени специално за управление и подпомагане на психичното здраве, придобиват все по-голямо значение.

През последното десетилетие дискусията за психичното състояние на населението се оказа в центъра на общественото внимание. Тя става особено важна в условията на пандемия. Депресия, тревожност и пристрастяване вече не са теми табу и сега, повече от всякога, технологиите могат да направят така, че тези проблеми да се третират по адекватен начин, както всяко друго сериозно здравословно състояние. 

Разбира се, пандемията с COVID-19 постави нов набор от предизвикателства на арената на психичното здраве, тъй като всеобхватните ограничителни мерки и социална изолация промениха живота ни такъв, какъвто го познаваме.

В тази връзка анализ, публикуван в The Lancet, показва, че отделянето от близките, загубата на свобода, скуката и несигурността могат да причинят влошаване на психичното състояние на индивида. Нещо повече, при младежите на възраст между 15 и 24 години се отчитат най-значителните спадове в психичното здраве (20% спад преди Covid-19 и цели 40% през юли 2020 г.). 

За щастие, технологичните иновации, съсредоточени около ефективното лечение на психичните състояния, правят професионалната намеса и ресурсите по-достъпни за обществото чрез цифрови решения. 

Алтернативи на личните консултации

Широкото разпространение на мобилните устройства и дигиталната трансформация променят начина, по който правим бизнес, купуваме стоки и взаимодействаме с околните. 

В сферата на психиатричните грижи, дигиталните иновации проправят пътя към по-достъпна подкрепа за менталното здраве. Използвайки удобството на мобилните устройства и таблети, доставчиците на здравни услуги могат да се свързват с пациенти и да помагат навсякъде по света чрез приложения за психично здраве, виртуални консултации, виртуална реалност (VR), добавена реалност (AR), цифрови рецепти и платформи, базирани на изкуствен интелект (AI).

Отчитайки тези тенденции, инвеститорите проявяват сериозен интерес към сферата на психичното здраве. В резултат на това рекордните 637 милиона долара са инвестирани в компании, ориентирани към тази проблематика само през 2019 г.. В момента 5 от 10-те най-добри стартиращи компании за психично здраве, подкрепяни от рисков капитал, са свързани с приложения за смартфони и дори преди началото на пандемията с COVID-19 през март 2020 г. много от тези приложения отчитат 3 милиона нови изтегляния на месец.

Редица компании вече предлагат на пациентите телетерапевтична поддръжка с AI, включително чатботове, които помагат на пациентите да практикуват поведенчески стратегии, свързани с ефективното управление и лечение на психични разстройства.

Предлагането на тези услуги чрез цифрови носители премахва ограниченията за близост и осигурява по-достъпни възможности при грижите за пациентите по целия свят 24/7. Освен това, базираният на приложения подход към психичното здраве, по-известен като „Software as a Medical Device“ или SaMD, предоставя разширени възможности за събиране на данни и денонощно наблюдение на пациентите. В много отношения цифровите услуги за психично здраве могат да помогнат за намаляване или премахване на неефективността, свързана с традиционната подкрепа, като същевременно повиши качеството на грижите за пациентите по всяко време и навсякъде. 

По време на пандемията с COVID-19 достъпът до подобен тип помощ и консултация беше доста ограничен и именно технологичните решения станаха ключови за хората, търсещи подкрепа.

Идентифициране на бариерите пред технологиите от този тип

Когато говорим за тази вълнуваща нова реалност при грижата за психичното здраве, от съществено значение е да се идентифицират потенциалните бариери пред широкото разпространение на този тип технологии. Въпреки че предимствата от тези платформи са неоспорими, все още остава известна несигурност по отношение на цялостната им ефикасност при лечението в дългосрочен план. 

Сложният характер на много психични състояния може да изисква практически опит и диагностика на специалисти. Освен това, този тип технологии се нуждаят от повече време на пазара, за да е налице ефективно измерване на ангажираността на пациентите и определяне дали цифровите платформи се приемат лесно и дали се използват ефективно както от пациентите, така и от лекарите.

Имайки предвид всичко това, дигиталната грижа за менталното здраве едва ли е в състояние да замени традиционните терапевтични методи, а по-скоро да бъде използвана като алтернативно или последващо средство за подкрепа, когато консултациите и лечението „очи в очи“ са невъзможни или недостъпни.

Потенциала на технологиите за психично здраве

Последните проучвания показват, че 46% от пациентите нямат нищо против да получат консултация или помощ във виртуална среда. Поколението Z (родените през 1997 г. или по -късно) са особено отворени за виртуалните грижи, свързани с психичното здраве. Освен това е важно да се отбележи, че някои общности, които са имали проблем да получат достъп до такъв тип услуги поради дискриминация, може да предпочетат виртуални или цифрови възможности.

В този смисъл, може да се направи смела прогноза, че тенденцията ще е насочена към видеобазираната, дистанционна консултация, която постига баланс между технологиите и „човешкото присъствие“, предлагано от традиционната терапия.

От друга страна, разработчиците на платформи от този тип трябва да се съобразят с нуждата от поверителност, свързана с достъпа и използването на личните данни за пациентите, като същевременно се придържат към нововъзникващите регулаторни практики. Тъй като се разработват все повече платформи, доставчиците на технологии и инженерите трябва да работят в тясно сътрудничество с медицинските специалисти, за да гарантират, че инфраструктурата и UI/UX на тези технологични решения ефективно отговаря на индивидуалните нужди на широк спектър от пациенти.

Въпреки че е малко вероятно цифровите услуги за психично здраве да заменят напълно традиционните методи, решенията, базирани на VR, AR и AI и приложенията, използващи потенциала на носимите устройства, ще имат все по-голямо значение и ще направят консултациите и лечението в този сегмент далеч по-достъпни.