Как DataArt България въвежда в работата новите хора, които работят дистанционно?

2 юни
Тетяна Карачевцева, HR мениджър в DataArt България
Как DataArt България въвежда в работата новите хора, които работят дистанционно?
Пандемията и масовото налагане на дистанционната работа като противоепидемична мярка доведоха до сериозно преструктуриране на процесите на подбор и наемане. „Как компаниите в България въвеждат новите хора, които работят дистанционно?“ е рубрика на сайта Economy.bg, в която мениджъри от водещи компании споделят своя опит. В последното издание на рубриката се включи Тетяна Карачевцева, HR мениджър в българския офис на DataArt, за да разкаже повече за начина, по който DataArt въвежда в работния процес новите колеги, които работят от разстояние:

Процедурата за remote onboarding на новите служители в DataArt се различава от тази, която прилагаме стандартно. Причината е, че при колегите, които работят дистанционно, се изисква повече време за въвеждането им в принципите на работата на компанията и запознаването им с фирмената култура. Така залагаме на един по-дълъг onboarding процес, който да компенсира последващия отдалечен режим на работа, при който взаимодействието с офисните процеси и останалите колеги не е чак толкова интензивно.

За да се случи това, новите ни служители имат допълнителна подкрепа от страна на т. нар. onboarding координатор, който им съдейства от третия ден на техния въвеждащ период до края на въвеждащия период.

Remote onboarding координаторът провежда поредица от срещи с новите колеги, които имат за цел:

1. Да се осигури успешна интеграция между компанията и проекта.

2. Да се предостави необходимата информационна подкрепа, която е особено важна за всеки нов служител.

3. Да се сведат до минимум рисковете от неясноти и грешки, а при възникването на проблеми - да се разрешат своевременно.

Има 3 задължителни срещи с onboarding координатора при стартиране на работа в DataArt, за да се гарантира, че процесът на въвеждане работи ефективно. Първата от тях се провежда на третия ден от работата във фирмата, втората е в края на втората седмица, а третата е след около месец – месец и половина от стартирането.

Изпитателният срок в компанията не се е променил вследствие на отдалечения режим на работа и се запазва същия, какъвто бе и преди пандемията.

Като част от onboarding процеса при нас сме предвидили и една инициатива, наречена DA Faces, която помага чрез игрови режим хората в екипа да се запознаят с новите колеги и да запомнят лицата им.

Специално за дистанционните onboarding координатори глобалният ни екип предлага много активна подкрепа, както и списък от стъпки, които ще помогнат за по-бързо и по-ефективно стартиране и планиране.

Също така в режим на работа от разстояние ние в българския офис на компанията сме предвидили и допълнителни инициативи, които да улеснят комуникацията между колегите. Организираме редовни онлайн срещи с неформален характер, по време на които ръководителят на офиса у нас споделя фирмени новини, представя още веднъж новите колеги, всеки може да задава въпроси по теми, които го интересуват. Дори понякога организираме занимания за децата на колегите онлайн, различни игри, шах, уроци по йога и др. Всичко това цели да намали негативните ефекти от дистанционния режим на работа и да помогне на новите ни колеги по-лесно да се адаптират и по-бързо да станат част от сплотения ни екип.