Какви знания и умения e необходимо да притежава един .NET разработчик – съвети за начинаещи

10 февруари
Симеон Георгиев, .NET разработчик в DataArt
Какви знания и умения e необходимо да притежава един .NET разработчик – съвети за начинаещи
Търсенето на .NET разработчици продължава да е голямо и компаниите инвестират в такъв тип специалисти все по-активно. Това се превръща в причина много от начинаещите програмисти да се насочат именно към .NET и да искат да се развиват в тази насока. Какво обаче е нужно, за да е успешен един разработчик в това направление и върху какво трябва да се фокусира?

Разбира се, едва ли има универсален отговор на този въпрос, но тази статия ще се спре на някои основни насоки, които ще ви помогнат да се ориентирате в морето от информация, посветено на .NET. Симеон Георгиев, .NET разработчик в софтуерната компания DataArt разказва повече по темата:

Simeon

На първо място – какво е .NET?

.NET Framework е платформа, създадена от Microsoft, която предоставя програмен модел за разработка на софтуер. .NET осигурява контролирана среда за програмиране, в която софтуерът може да се разработва, инсталира и изпълнява главно на Windows-базирани операционни системи (в последствие това се променя с въвеждането на .NET Core).

Платформата .NET поддържа различни езици, като C #, Visual Basic, F # и C++ . Тази програмна технология също така дава на разработчиците множество библиотеки и готови пакети, което прави много лесно създаването на голямо разнообразие от приложения (уеб, настолни и мобилни), включително такива за сложни корпоративни решения.

.NET платформа с отворен код ли е?

Части от .NET бяха предоставени от Microsoft под формата на лицензи с отворен код, като по този начин всеки програмист може да допринесе за развитието му. .NET компилаторът, известен още под името Roslyn, е с отворен код, което улеснява създаването на инструменти, подпомагащи софтуерните инженери. Това също дава възможност на самите софтуерни инженери да се запознаят с принципа на работа на компилатора.

Предимства на .NET

Основните плюсове на .NET са свързани с високото ниво на сигурност и надеждност, които платформата предоставя, естествената интеграция с други продукти и инструменти на Microsoft, както и съпорт от общността на .NET разработчиците. Чрез .NET може да се комбинират обектно-ориентирано и функционално програмиране, при това с изчистен и кратък синтаксис.

Друг важен фактор е, че разнообразието от направления, в които един .NET програмист може да се развива – десктоп решения, мобилни приложения, игри и уеб – дава доста голямо поле за развитие.

Освен това, според много разработчици езикът C#, който се ползва най-често при работа под .NET, е един от най-приятните съвременни езици за програмиране, а усвояването му е сравнително лесно.

Какви умения е нужно да притежава един успешен .NET разработчик?

Необходимите изисквания за наемане на работа вероятно ще варират в различните компании или проекти, но за да бъде конкурентен, един .NET разработчик трябва да наблегне на следните компоненти:

  • Владеене на C# - макар, че .NET дава възможност за работа с различни езици, C# е най-използван.
  • Познавае на .NET Core
  • Познаване на ASP.NET MVC и ASP.NET WebAPI
  • Разбиране на основните дизайнерски модели и принципи (DDD, SOLID), шаблони за дизайн
  • Познания в Entity Framework или Dapper
  • HTML, CSS, JavaScript – познаването им дава възможност да се добие представа какво реално вижда потребителят
  • Бази данни – основно се използва SQL Server и нерелационни бази данни като MongoDB
  • Облачни технологии – използвани от почти всички съвременни уеб приложения. Azure е създадената от Майкрософт, но се използват и Amazon AWS, Google Cloud.
  • Т. нар. Soft Skills – особено важни са при работата с клиенти, в международни проекти и в екипни дейности.
  • Познания по ръчно и автоматизирано тестване – не е важно да напишете безгрешен код, а да знаете как да откриете и неутрализирате грешките навреме.

Много полезни биха били абстрактното логическото мислене, добрата памет, аритметичните умения, както и комуникационните и организационни способности.

Точно както и при други програмни технологии, програмирането само с един език (в случая най-вероятно това ще е C #) може да се окаже недостатъчно за да бъде продуктивен и конкурентен един .NET разработчик. Самият език търпи бурно развитие с всяка версия и разработчикът трябва да се запознае с промените.

И най-важното - .NET се развива с всеки изминал ден, поради което изисква непрекъснато надграждане на познанията, изучаване на новостите и активно търсене на информация под формата на онлайн курсове, книги, обучения, конференции, семинари и т.н.. Разбира се, практиката има водеща роля и за да стане един .NET специалист наистина добър в професията си, трябва да пише код ежедневно, да решава практически задачи и да трупа опит в реални проекти.

 

Каква е разликата в набора от умения за разработчици на .NET и .NET Core?

Появата на .NET Core беше отговорът на Microsoft на бързия растеж на платформата Java.

Истината е че .NET и .NET Core са доста сходни. Разликите са предимно в детайлите и в зависимост от библиотеките и компонентите. Най-общо казано, разработчикът на .NET би трябвало да може доста лесно да работи и с .NET Core. Въпреки това има някои специфични части на .NET като ASP.NET Web Forms или .NET C ++, които в момента не се поддържат от .NET Core и не е ясно дали някога ще бъдат налични. До неотдавна .NET Core се използваше в нискорискови нови проекти, но редица големи компании вече го използват за платформите си.

Възможно е да използвате някои .NET компоненти в приложенията .NET Core (но не и обратното). Именно затова компаниите пренаписват съществуващия си софтуер в .NET Core или просто създават нови модули, използвайки .NET Core. Поради тази причина е твърде вероятно да се увеличи търсенето на разработчици, които работят както с .NET, така и с .NET Core.

 

Колко важни са .NET сертификатите за реализацията на един .NET разработчик?

Сертификатите са малко спорен въпрос в .NET света (и не само). Някои специалисти са на мнение, че сертификатът е доста добро доказателство за задълбочени познания по .NET. Други смятат, че изпитите за получаване на такъв сертификат не тестват конкретни практически .NET умения, като се концентрират предимно върху теоретични познания.

Факт е, че много опитни и търсени разработчици не са сертифицирани, тъй като не виждат никаква полза от това. Други пък се опитат да затвърдят своите позиции на пазара на труда и преминават през изпит за сертификат. От гледна точка на наемането, практиката показва, че наличието на сертификат е плюс, но не и задължително условие. Далеч по-важни са фактори като технически познания, професионален опит и препоръки.