Любимият въпрос при интервю за работа на Любомира Атанасова, HR мениджър в DataArt България

19 април 2018
Любимият въпрос при интервю за работа на Любомира Атанасова, HR мениджър в DataArt България
Любомира Атанасова е HR мениджър в българския офис на DataArt. Започва работа в компанията през юли 2016 г. и е един от първите членове на екипа. Ето какво споделя тя в рубриката „HumanCapital” на Economy.bg относно подбора на кадри в DataArt и кой е въпросът, който най-често задава по време на интервю: „Каква е най-трудната ситуация, пред която сте се изправяли?“

„Съвсем целенасочено задавам този въпрос на кандидатите за работа в DataArt, без да уточнявам дали става дума за трудност, свързана с личния живот, или такава в професионален план. По този начин имам възможност да разбера в каква посока е насочено мисленето на интервюирания – дали ще избере професионалния контекст или пък ще разкаже история от линия си живот.

От досегашния си опит мога да кажа, че 90% от кандидатите се фокусират върху ситуации от професионално естество.

Самият отговор обаче също дава известна насока какъв тип личност е интервюираният. Обикновено се срещат два подхода – да се акцентира върху ситуация, свързана с конфликт и неудовлетворение към бившия работодател или един по-уместен избор – кандидатът да разкаже за трудност, свързана с работния процес, която е съумял успешно да преодолее и разреши.

От друга страна подобен въпрос дава възможност на кандидата да представи себе си като личност, да изрази своите ценности, да презентира уменията си за работа в екип, както и своята способност за разрешаване на конфликтни ситуации“.