Павел Иванов от DataArt представи стратегии и примерни решения при управлението на промяната в ИТ проектите

Павел Иванов от DataArt представи стратегии и примерни решения при управлението на промяната в ИТ проектите
Управлението на ИТ проекти в условията на динамични промени превръща т. нар. “Change Management” в изключително важен фактор за успеха или провала им. Именно на тази тема беше посветено октомврийското издание на IT Talk с лектор Павел Иванов, проектен мениджър в българския офис на компанията за разработка на персонализирани софтуерни решения DataArt.

Павел Иванов представи различни подходи за справяне с промените, базирайки се на своя дългогодишен опит в управлението на ИТ проекти, като разясни и какви непланирани ситуации са обект на т. нар. Change Management.

Аудиторията се запозна с различни модели при управлението на промените като “V-like model” и „Spiral Model”. Бяха представени етапите, които най-често се прилагат, започвайки от източника на промяната и идентифицирането й, за да се достигне до имплементиране на тази промяна по отношение на изисквания, документация и мониторинг.

Лекторът представи и някои примери от практиката при Agile среда, както и различни проектни, комуникационни, финансови и правни инструменти, използвани при управлението на промяната.

Събитието завърши с въпроси и отговори и с неформална дискусия в края на лекцията.

IT Talk е поредица от събития, организирани от глобалната технологична компания DataArt, като началото на инициативата бе поставено през март 2017 г. Отделните събития са посветени на различни актуални теми от софтуерния бранш, а лекторите са български и чуждестранни професионалисти с богат практически опит и познания. Участието в лекциите е напълно безплатно и е подходящо, както за професионалисти, така и за хора без опит, но с интереси към тематиката.