След Covid-19: как технологиите ще повлияят на финансовия сектор и застраховането

31 август 2020
След Covid-19: как технологиите ще повлияят на финансовия сектор и застраховането
Какви са очакванията за финансовия сектор и застраховането след пандемията от Covid-19? Има ли тенденция за възстановяване и как технологиите ще допринесат за това? Ето какво сочат прогнозите на експертите от DataArt, които наскоро бяха публикувани глобален доклад, очертаващ бъдещето на различните индустрии в технологичен аспект:

Информационните технологии бяха неизменна част от финансовия сектор още преди появата на Covid-19. Очаква се тази тенденция да продължи, а инвестициите да се насочват към високотехнологични решения, които да прецизират работните процеси и да улеснят дистанционното обслужване. Тук се включват:

  • Автоматизация на финансовите операции
  • Изкуствен интелект
  • Машинно обучение с цел по-ефективно управление на активи
  • Оперативна съвместимост на системите
  • Високоскалируеми облачни технологии
  • Внедряване на блокчейн решения и др.

Според експертите от DataArt ресурсите ще бъдат насочени към създаването на условия за работа от разстояние за банки и други финансови институции, които се оказаха в невъзможност да реализират подобен режим на дейност по време на социалното дистанциране.

Друга тенденция е компаниите, които все още имат локални центрове за съхранение на данни, да насочват усилия към преминаване в облака.

Дигитална трансформация

Много от наследените бизнес процеси при компаниите, опериращи в сферата на финансите, включват хартиени документи и сериозен човешки ресурс. Сега те ще трябва да инвестират в дигитална трансформация, която да им позволи да спестят време и средства. Интелигентните технологии за автоматизация ще играят важна роля в тази трансформация, но фокусът ще се измести от автоматизиране на отделни задачи и процеси, към цялостен реинженеринг на бизнес процесите.

Застрахователните компании ще внедряват решения за дистанционно обслужване

Застрахователният сектор също не остана без последици от разпространението на Коронавирус в световен мащаб, макар и щетите да са по-малко в сравнение с други отрасли. За застрахователните агенти функционирането в тази нова реалност се превръща в предизвикателство, особено когато липсват механизми за работа в отдалечена среда. В много случаи дейностите не търпят отлагане, особено, ако се касае до застраховки в здравния сектор, който в момента е силно натоварен.

Друг важен момент е, че застрахователните компании, които искат да увеличат своя пазарен дял, трябва да инвестират в подобряването на потребителското изживяване и да автоматизират подписването и издаването на полици, както и описването и фактурирането и претенциите.

Тъй като завеждането на претенции се превърна в проблем поради невъзможността да се правят лични проверки в периода на социална изолация, занапред усилията ще се насочат към високотехнологични решения, позволяващи проверки от разстояние.

Освен това поддържането на огромни кол центрове в новата реалност ще се окаже твърде скъпо начинание, поради което компаниите ще трябва да инвестират и в услуги, които елиминират нуждата от човешка намеса. Клиентите ще могат да купуват онлайн полици, агентите ще имат достъп до уеб базиран клиентски интерфейс, а служителите, занимаващи се със завеждане на щети, ще могат да правят прецизни виртуални проверки.