Тенденциите в пазара на труда в следствие на Covid-19

16 април
Мартин Антонов, ИТ бизнес анализатор в глобалната софтуерна компания DataArt
Тенденциите в пазара на труда в следствие на Covid-19

Когато говорим за „новото нормално“ от гледна точка на бизнеса, най-често фокусът е върху работата от разстояние и бъдещето на офисите. Истината е, че тенденцията за работа от дистанция не е чак толкова нова, особено за ИТ сектора. При нас в DataArt възможността да работим от вкъщи съществуваше доста преди пандемията. Този процес на преминаване от офис към отдалечено работно място се наблюдава в последните години във все повече сфери, като COVID-19 просто ускори това, поставяйки много компании и служители пред необходимостта да отделят личния от професионалния живот, работейки от вкъщи. Към днешна дата това разграничение е още по-важно и може би ще се разработват все повече инструменти и механизми за постигане на такъв баланс.

В следствие на пандемията можем да говорим за две тенденции. От една страна много хора се възползваха от създалата се ситуация и работят от места, за които винаги са мечтали – от спокойствието на къщата на село или вилата в планината - до пълната промяна и преместването в друга държава с предпочитан климат или желание за нови преживявания.

Втората тенденция, която според мен тепърва предстои да видим, е обръщане на нагласите – за някои хора нуждата от социални контакти ще провокира стремеж да търсят компании, които предлагат свои офис пространства, а е твърде вероятно този тип компании да намаляват, да се залага на по-малки офиси и дори на пълна липса на офис и изцяло дистанционна работа или наети co-working пространства.

Що се отнася до пазара на труда, офис локацията и оборудването вече ще се от по-малко значение за сметка на фирмената култура и гъвкавото мислене. Концепцията за офис ще се промени – компаниите ще се опитват да допринесат за създаването на офис у дома – оборудване, покриване на информационни услуги и т.н. В тази нова реалност предимство ще имат компании, които не залагат на микромениджмънт и които могат да делегират права и отговорности, без да се налага да осъществяват постоянен контрол.

Комуникацията се явява друг важен фактор. Тя остава едно от нещата, които представляват най-голямо предизвикателство, тъй като липсата на директен контакт ни лишава от голяма част от информацията, като емоциите например, което често може да доведе до недоразумения. Комуникацията се променя, хората трябва да се адаптират и добрите компании ще им помогнат за това. В DataArt например съществуват курсове по комуникативни умения на английски език, които ни учат не просто как да комуникираме на чужд език, но и как да го правим правилно и как да бъдем добри събеседници в мултинационална среда.

Казано иначе, според мен предизвикателствата на „новото нормално“ ни поставят пред изпитания, но и ни дават много интересни възможности. С иронична нотка COVID-19 разруша граници и стени, изградени в миналото, като ни позволява да се откъснем от офиса и да се обърнем навътре към нас самите, да проявим креативност, да бъдем по-адаптивни. Бизнесът следва тази логика и тепърва ще виждаме примери за това.