ТЕСТ: Колко екологично живеете и какво знаете за нулевите отпадъци?

ТЕСТ: Колко екологично живеете и какво знаете за нулевите отпадъци?
Като част от инициативата DataArt Eco Weeks ви предизвикваме с един кратък и забавен тест, с който можете да установите доколко запознати се с компостирането, рециклирането и нулевите отпадъци и дали начинът ви на живот е екосъобразен: