ТЕСТ: Познавате ли логата в сферата на програмирането?

20 юли
ТЕСТ: Познавате ли логата в сферата на програмирането?
На пръв поглед може и да ви се струва лесно. Но за да преминете този тест, трябва доста да напрегнете паметта си и да се съсредоточите върху детайлите. Всички лога вероятно са ви познати, но ще можете ли да идентифицирате вярното по цвят, пропорции или подредба на основните елементи?