TYPs – или как хората от DataArt изразяват благодарността си към колегите

2 декември 2019
TYPs – или как хората от DataArt изразяват благодарността си към колегите
Случвало ли ви се е някой колега да направи нещо наистина стойностно и полезно за вас или за проекта, по който работите и да искате да му се отблагодарите?

И как да стане това – с чаша кафе, кутия бонбони или бутика вино? Ние в DataArt знаем, че екипът е преди всичко, а взаимоотношенията между колегите са повече от съществени. Ето защо, преди 8 години компанията разработи авторска платформа, чрез която да можем да изразим признателност към хората, с които работим, независимо дали те стоят на съседното бюро или в офис на другия край на света.

Как става това?

В компанията съществува практика да си разменяме т. нар. „типсове“ (TYPs или още – Thank You Points). Това са благодарствени точки, които могат да бъдат подарени на колега в знак на признателност. Получените точки служат за „закупуване“ на сувенири от TYPs магазина на DataArt, където асортиментът включва разнообразни подаръци – от чадъри и раници до кафемашини.

Защо създадохме тази система?

Принципът на работа в DataArt е такъв, че екипите са разпръснати в различни офиси и развойни центрове по света – в София, Ню Йорк, Буенос Айрес, Санкт Петербург, Лондон, Ереван и т.н. Тези екипи работят съвместно по съответните проекти и често комуникацията се осъществява само онлайн. Това е част от причината да въведем средство за изразяване на признателност към колеги, на които няма как да благодарим очи в очи. Другият мотив е свързан с възможността да се направи жест към хора от екипа, без това да е свързано с парични разходи. В случая колегата, който иска да даде благодарствени точки на друг човек от екипа, трябва да заяви това в системата, а разходите по осигуряването на асортимента в TYPs магазина и наличните артикули са за сметка на компанията.

„Тази концепция е един добър начин да подпомогнем сплотяването на екипа от една страна, и да създадем авторско и оригинално решение, което да е практично и удобно – от друга. Самият факт, че тези типсове се разменят доста активно и се използват за „закупуването“ на оригинални и практични сувенири от хората в компанията, е достатъчно доказателство, че идеята е работеща“,

коментира Денис Юхно, ръководител на развойния център на DataArt за България.

Как беше реализиран проектът?

За компания, разработваща софтуерни решения за клиенти от различни индустрии, каквато е DataArt, разработката на системата се оказва лесна и тя бързо е въведена в експлоатация. Разработчиците от екипа ни всъщност добавят TYPs опцията като нова функционалност във вече съществуващата авторска платформа PM (Project Manager), в която се съдържат профилите на всички служители на компанията.

„Така с времето наложихме система, която дава възможност за доста по-личен подход, именно затова наименованието е свързано с благодарствени точки. По този начин хората си взаимодействат дистанционно, но в същото време – не се губи човешкият фактор“, допълва Юхно.

В системата не съществуват строги и стриктни изисквания, важно е обаче да обосновете решението си и да напишете мотивите, поради които изразявате своята благодарност. Това е от полза и за колегата, който получава точките, тъй като разбира защо и как е бил полезен, което има положително въздействие върху мотивацията.

Видове TYPs и начини за получаването им

Степента на благодарност може да бъде изразена чрез броя точки, които се дават. По този критерий са въведени три възможности: 1 точка – „благодаря“, 3 – „много благодаря“ или 5 – „изключително много благодаря“. За да подари TYPs, съответният служител трябва да използва точките, предоставени от DataArt при постъпване на работа. Компанията дава и точки на месечна база, както и допълнителни типсове в знак на благодарност, свързана с различни дейности – участие в конференции, помощ при организиране на събития, писане на статии за сайта или медиите и т.н.

Какво може да се „закупи“ от TYPs магазина на DataArt?

Асортиментът е разнообразен, но по-важното в неговата концепция е, че не се поставя акцент на паричния еквивалент на продукта, а на това, че той е израз на признателност и същевременно - символ на корпоративната култура на DataArt. Продуктите не се закупуват чрез наличните стартови и месечните точки (които са предвидени за подаряване), а чрез получените от други колеги точки.

Сред най-популярните продукти са раници, възглавнички за пътуване, външни батерии, чадъри, чаши, та дори и гумени патета.

В същото време, в TYPs системата има три основни категории сувенири: основната колекция, която е достъпна за екипите от всички офиси на DataArt по света, локална колекция, налична за съответния офис, както и подаръци от пътувания и командировки.