Условия за абонамент за бюлетини

Използвайки този уеб сайти изпращайки свои данни чрез предоставянето наe-mail за контакт, вие се съгласявате със събирането, съхранението и използването на вашите лични данни за целите описани по-долу:

Ние сме “ДейтаАрт Юръп” ЕООД (“DataArt”) с адрес на регистрация бул. Тодор Александров 28, ет. 8, гр. София 1303. “ДейтаАрт Юръп” ЕООД е член на група предприятия в смисъла описан в ОРЗД чл. 37. Всички дъщерни дружества, филиали и други членове на DataArt Enterprise Group се ангажират да използват и обработват вашите данни в изричното съответствие с вътрешните правила и локален контрол на DataArt за да осигурят защита на вашите данни от изгубване, случайно изтриване, неправомерно използване или разкриване, както и да не се достъпват от друг освен от нашите служители при коректно изпълнение на своите задължения. DataArt е администратор на лични данни и може да свържете по електронната поща на адрес privacy@dataart.com.

Бихме искали да използваме следната информация относно Вас:

Когато се абонирате за нашия бюлетин, ние ще поискаме да посочите своето име и e-mail адрес.

Защо е необходимо да използваме Вашите данни?

Ще използваме Вашите данни, с цел да изпращаме електронния бюлетин на DataArt, който съдържа информация относно услуги, новини, събития и др.

Бюлетинът ще бъде изпращам само при наличие на съгласие от Ваша страна, а изпращането му ще бъде преустановено в случай на отказ от съгласие, даден от Вас.

Как ще използваме Вашите данни?

Вашите данни се съхраняват в базата данни и информационните системи на DataArt, включително системите за електронна поща. Вашите данни е възможно да бъдат споделени в рамките на DataArt Enterprise Group между нейните членове, включително международни локации. Няма да използваме данните Ви за автоматично вземане на решения, които могат да Ви засегнат. Вашите лични данни ще се съхраняват, докато продължите да бъдете съгласни с това да получавате нашия бюлетин.

Как да оттеглите своето съгласие?

Можете да оттеглите по всяко време съгласието, което давате в тази форма. Това можете да извършите, изпращайки искане за оттегляне на съгласие на e-mail: privacy@dataart.com.

Вашите права

В качеството си на субект на данни, вие разполагате с много права. Вие можете:

  • да получите копие от вашите данни при поискване;
  • да изискате от DataArt да промени некоректни или непълни данни;
  • да изискате от DataArt да изтрие или да ограничи обработването на вашите данни;
  • да възразите срещу обработването на вашите данни когато DataArt се позовава на своите легитимни интереси като правна основа за обработването.

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля обърнете се към privacy@dataart.com. Ако смятате, че компанията DataArt не е спазила вашите права за защита на лични данни, можете да се обърнете към администратора на личните данни.