София
София

About the vacancy

Our client is one of the largest insurance organizations in North America being in business for about 35 years. It is a leading provider of guaranteed asset protection coverage and vehicle service contracts. The client distributes vehicle service contracts through franchised new-car dealerships in the United States. Its products and services include service contracts for exclusionary and component coverage, as well as coverage against factory warranties; GAP Protection and Preferred Tire Care for new and used vehicles sold at franchised new-car dealerships; Web-based services; and F&I training courses.

The primary task for the DataArt team is helping the client migrate an existing Data warehouse into the Google Cloud Platform. We have a distributed team including engineers and stakeholders from the client-side. Successful candidate will be responsible for the implementation, monitoring, and enhancement of the clients’ solutions, helping an existing team of Data and BI Engineers design and build data integration and processing pipeline sitting on top of GCP. This is an opportunity to take part in capture, staging, transformation and modelling the Data to use for getting valuable insights. This is also an excellent chance to proactively contribute to the solution and improve your English with native speakers.

Technology Stack & Infrastructure: Google Cloud platform, Data Flow, Data Studio, Striim, BigQuery, Snowflake, Looker/ThoughtSpot/Tableau

Responsibilities

 • Take part in defining the toolset appropriate for Data capture and transformation within GCP
 • Design and implement data pipelines using frameworks and tools available for GCP
 • Provide your opinion and vision on implementation of all data processing and transformation stages

Must have

 • Familiarity with main Data Warehouses concepts
 • In-depth understanding of data modelling
 • Ability to reverse engineer existing solutions
 • Ability to analyze existing solutions to propose improvements and recommendations
 • Intermediate or higher level of English

Would be a plus

 • Familiarity with basic statistical methodologies to analyze data, forecast trends, and create analytical models
 • Hands-on experience with GCP, especially BigQuery
 • Experience with BI tools scripting and reporting

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати