София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

This London-based client is a charity in the healthcare space. Their main mission is to connect donors and patients who need lifesaving transplants. For more than 30 years they are working to save the lives of people.

This is a new project for us. DataArt is assembling a team that will help with the client's platform which is in continuous development and includes the greenfield development of the new modules.

We will start small with a team of 3-4 engineers. The technology stack is .NET 4.7, some .NET Core, React (on the Front End), Azure SQL, App Services, Azure DevOps. The processes are based on Agile development principles (Scrum, Kanban).

We're looking for specialists who are excited to work with complex and interesting subject domains in a fresh new development. As the project is new you will work in a brand-new team, with the possibilities to grow together.

Must have

 • A Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering, Information Technology, Information Systems, or equivalent
 • Hands-on experience with Azure Data Platform
 • Experience in major RDBMS and Cloud tech stacks
 • Experience with at least one of the mainstream development stacks (Java/.NET/Python etc.).
 • Good understanding of architecture principles, platforms, and best-practices
 • Good understanding of data modelling
 • Ability to analyze existing solutions to propose improvements and recommendations
 • Spoken English

Would be a plus

 • Basic statistical methodologies to analyze data, forecast trends, and create analytical models
 • Hands-on experience with Power BI

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати