София
София

About the vacancy

Our client is a travel accessories company creating top-quality suitcases and bags. They seek to make travelling easier and enhance the whole experience. They are expanding the team to build a Data warehouse.

We hire people not for a project but for the company. If the project (or your work on it) is over you go to another project or to a paid “Idle.”

Responsibilities

 • Design, run, and maintain scalable data pipelines and related data warehouse for client's e-commerce platform, ERP, 3PLs and their 3rd party services
 • Partner with designers, product managers, and engineers to ensure the system is robust and dependable
 • Mentor your colleagues and help them through the process, including code reviews
 • Catch bugs and monitor data quality so that the production data is accurate and accessible to key stakeholders and business processes
 • Review and upgrade client's technology, data structures, and practices

Must have

 • 5+ years of software development experience
 • 4+ years of experience building data pipelines with Python
 • 4+ years of experience with distributed data storage systems/formats & data stores like Snowflake or Redshift (or other Big data systems)
 • 2+ years of experience building Kafka based pipelines to stream messages with good exposure to handling failure scenarios
 • Proficiency in MS Dynamics
 • Excellent understanding of relational databases, including SQL
 • Ability to work with and process large datasets
 • Familiarity with batch processing/real-time systems using technologies such as Spark, MapReduce, NoSQL, Hive, etc.
 • Strong knowledge of Java or Groovy
 • Prior experience with a major cloud provider such as AWS or Azure
 • Ability to work independently and come up with thoughts to improve processes
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Proficiency in Linux/Unix
 • Experience with Scala and Airflow
 • Exposure to Continuous Integration/Continuous Deployment & Test Driven Development

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати