София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

We offer a $1000 sign-on bonus to the specialist that will accept our offer and join DataArt in this position. $1000 will be included in the first salary.

The client is the market leader in the development of DNS server software for traffic management.

The DNS system created by this company is connected via API to their tools using modern DevOps principles.

This ensures the reliability and performance of applications. Among the company's clients are Salesforce, LinkedIn, Squarespace, and Dropbox.

We’re looking for a specialist to help with the client's observability tool development.

You’ll have to work directly with our VP of Architecture.

We hire people not to a project, but to the company. If the project (or your work in it) is over, you go to another project or to a paid “Idle”.

Responsibilities

 • Participate in integration projects with other SaaS platforms
 • Create and maintain specifications and documentation for integration solutions; improve and optimize integration processes
 • Work with a team of engineers to develop and design integration with external projects

Must have

 • 2+ years of development experience with Go
 • 2+ years of development experience with AWS
 • Experience with backend development
 • Experience with Kubernetes
 • Experience in creating client-server applications, RESTful services
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Experience working on open source projects
 • Skills working with Node.js
 • Skills working with Terraform, OctoDNS, Ansible; knowledge of UNIX and networking
 • Experience with third-party codebases and backend providers of DNS, gRPC, go-kit
 • Knowledge of distributed systems and popular data pipelines
 • Experience developing on Linux

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати