София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

The project is in the process of migration from the IBM technology stack (Java + EGL procedural language) to AWS Cloud Provider with a focus on a serverless deployment. Among the main tasks is the support of the system and its migration to modern technologies.

We hire people not for a project but for the company. If the project (or your work on it) is over you go to another project or to a paid “Idle.”

Must have

 • 5+ years of web application development experience using the Java platform
 • Knowledge of TDD, OOP, OOD, and design patterns
 • Familiarity with object-relational mapping (ORM) technologies and IoC containers
 • Excellent knowledge of cloud services and serverless architecture (AWS, Azure)
 • Experience working with Lambda functions
 • Skills using tools for automated project building (Maven or Gradle)
 • Experience using Continuous Integration tools (TeamCity, Bamboo, Jenkins)
 • Knowledge of Python is a plus
 • Experience with JavaScript frameworks and web UI development would be a plus
 • Experience managing application servers and clustering (Tomcat, JBoss, GlassFish)
 • Experience building scalable high-load data processing systems (SQL /NoSQL/sharding/distributed messaging systems)
 • Knowledge of Enterprise Integration Patterns
 • Experience with serverless architecture
 • Good spoken English

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати