София
София

About the vacancy

Our client is developing a healthcare platform for monitoring drug intake. Its service provides visual confirmation of the dose, interactive user support, and visual diagnostics.

We are looking for a specialist to work on a Java backend system, the external part of which will be an iOS application.

We are not hiring the specialist just for this project, but also for one of the DataArt companies. When the project is over, or if after some time you no longer are satisfied by the project, you can discuss transitioning to another project with the managers.

Responsibilities

 • Design, implement, launch, and maintain highly visible and scalable services and systems
 • Analyze and improve efficiency, scalability, and stability of current system
 • Build and improve production monitoring
 • Write unit tests and documentation
 • Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices
 • Stay abreast of best trends by researching new tools, as well as enhancing and further developing existing solutions

Must have

 • Degree in CS, EE or a related field
 • 6+ years of solid back-end experiences
 • Strong foundation in computer science, with strong understanding in data structures, algorithms, design patterns, and OOP
 • Experiences with Git, Linux, Web technologies, NoSQL database, and etc.
 • Expert Experiences developing microservices and APIs
 • Experiences with cloud services, must be familiar at least 5 of the following technologis: Java Spring, NoSQL(Cassandra, MongoDB, DynamoDB), AWS API Gateway, AWS Lambda, ECS, CloudWatch, Directory Service, Cognito, KMS, AWS Kinesis Firehose
 • A passion for performance, debugging and benchmarking
 • Know how to make the tradeoffs required to ship without compromising quality
 • Technically savvy and excellent at managing multiple requirements in a fast paced environment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати