София
София

About the vacancy

Our client is a British bank, one of the largest financial services companies in the world. The bank was founded three centuries ago, and today its assets are estimated to be worth trillions of US dollars.

DataArt's experts together with developers on the client's side are creating new banking apps and upgrading the old ones.

Working in this project will provide an opportunity to participate in the technological modernization of a large financial institution, to create a product for millions of users, and to obtain experience in agile software development.

Must have

 • Knowledge of Java
 • Knowledge of OOP, OOD, and design patterns;
 • Experience developing Java Enterprise applications (Spring IoC, Spring MVC)
 • Experience using ORM (Hibernate, Spring Data)
 • Practical experience working with databases and SQL (Oracle, MongoDB, Postgres, H2)
 • Knowledge of and experience working with micro-service architectures (Spring boot)
 • Knowledge of REST, SOAP, JSON
 • Experience using Continuous Integration systems (preferably TeamCity)
 • Good understanding and practical experience of using development tools (maven, git)
 • Experience of development using Agile methodologies (Scrum, Kanban)
 • Knowledge of and the ability to work with requirements and project documentation (Jira, Confluence)
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Experience working with cloud technologies
 • Experience installing and administering application servers (Apache Tomcat)
 • Experience building scalable high loaded data processing systems (SQL/NoSQL/sharding /distributed messaging systems)

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати