София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

The client is a UK-based company, specialized in selling personalized greeting cards, flowers, & gifts.

The company presents itself as a leader in the technology sector and uses a variety of technologies to meet the needs of their customers. With the increase in demand for remote meetings and celebrations, the further analysis and extension of the product’s capabilities is the main goal of the project.

Currently we are working in a two directions for setting up teams with the customer: the augmentation of existing teams and setting up separate dedicated teams. Based on this we are looking for a number of Node.JS stack positions for different teams. The required skillset might slightly vary from team to team, so below we collected more general description of what is needed for all teams. So if you don’t have experience with all the technologies, don’t worry as each product team has more narrow technology stack.

Tech stack and infrastructure: AWS, Serverless, Terraform, TypeScript, C#, .NET Core, GraphQL, React. Robust and performant cloud/serverless applications, with a focus on user experience and business growth.

Must have

 • Experience with Node.js platform (Middle position: 3+ years, Senior position: 5+ years)
 • Knowledge of JavaScript (ES6+), TypeScript
 • Experience with REST and third-party API integrations
 • Experience with unit tests
 • Experience with ReactJS
 • Experience with GraphQL
 • Experience with container technologies and orchestration (i.e Docker)
 • Experience with IaC (we use Terraform/Terragrunt)
 • Experience implementing CI/CD pipelines (GitLab)
 • Knowledge of code testing techniques (TDD)

Would be a plus

 • Experience with AWS (CloudWatch, etc.)
 • Experience with Serverless architecture
 • Experience solving problems on highly loaded systems
 • Familiarity with and understanding of Agile software development approaches such as Kanban and Scrum
 • Pairing and Mobbing

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати