София
София

About the vacancy

DataArt is assembling a team for a client that is developing a medical appointments booking platform. Forty percent of U.S. residents use its services in more than 2000 cities, and more than 10 million appointments a month are booked through the platform.

There are several projects that DataArt’s specialists will work on. One of them is to improve the platform’s performance and expand its features. The other is to attract new users, set up SSO authentication through a social network, and improve SEO. These projects are implemented on React, Redux, GQL, and AWS.

Another project’s team is working on improving the system for medical institutions and helping providers customize their profiles to work with a large number of requests. Technology stack of this project is .NET, C #, React.

The client has an in-house team of 80 people at its New York office. The project is growing, and the client wants to support its growth through outsourcing. The overall goal is to build a core team of six senior developers, increase the team to 20 people by the end of 2018 and 50 by 2019.

We are not hiring the specialist just for this project, but also for one of the companies of the global DataArt network. When the project is over, or if after some time you no longer are satisfied by the project, you can discuss transitioning to another project with the managers.

Must have

 • 6+ years of web development experience.
 • Solid knowledge of JavaScript (ES5, ES6).
 • Solid knowledge and practical experience with React.js framework.
 • Solid knowledge of Redux.
 • Fundamental knowledge of HTML, HTML5, CSS, HTTP.
 • Skills in solving algorithmic problems.
 • Spoken English.

Would be a plus

 • Experience working with AWS.
 • Experience working with GQL.
 • Understanding of AJAX, WebSockets.
 • Experience in implementing unit tests in JavaScript using Karma, Jasmine, Jest, Mocha etc.
 • Experience with such CSS frameworks as Twitter Bootstrap, Foundation etc.
 • Knowledge of build automation and bundling tools: Grunt, Gulp or Webpack.

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати