София
София

About the vacancy

Our client runs the world's largest platform for managing the reputation of hotels. The system’s foundation is based on feedback from travelers. The application’s database includes 50,000 users from 60 countries and has reviews and comments on 500,000 hotels, inns, and hostels. The company's services are used by hotels and hotel chains that are comprised of the world's most famous brands. A modern semantic technology processes the data points in guest reviews and creates visual summaries. This allows hotel management to monitor their online reputation.

DataArt’s specialists are going to work on a product that simplifies real-time messaging (phone, email, social networks, and messengers) between hoteliers and guests. The system allows hotels to track reviews from guests and constantly be in touch with them.

Responsibilities

 • New features (70—90%): the goal of the project is to create a UI from scratch, for a new mobile product, based on the existing specification. The backend API is completed and ready to use.
 • Maintenance / Bug fixing (5%—10%)
 • Meetings (5%—10%): regular internal Scrum meetings (Zoom, Skype) and client meetings
 • Client support (0%—10%)
 • Document drafting (0%—15%): solution documentation, high level architecture diagram (components), deployment procedure

Must have

 • 3+ years of front-end development experience
 • 5+ years of experience working in the IT field
 • Experience working with React Native
 • Excellent knowledge of JavaScript and React.js
 • Experience working with PostgreSQL or similar databases
 • Understanding of continues delivery and the ability to work with continuous integration
 • Experience working with clients directly
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Experience working with Webpack
 • Experience managing small teams of developers (2 or more people)

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати