София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

Our client is an American company that operates in the education field. The project is a chatbot that is installed on the sites of educational institutions. The goal is to provide information and reference services to students of educational institutions. The chatbot is controlled by AI based on IBM Watson.

DataArt specialists are helping the client to develop new and maintain the existing functionality. The environment is deployed with Docker on AWS ECS. AWS CloudFormation is used to automate infrastructure management. Image builds, code verification, and the running of tests are performed in CircleCI.

The project uses Gitflow for pull requests, code reviews, unit tests (the functionality is partially covered), and manual testing.

The processes are arranged according to the Agile principle (Scrum) with 2-week sprints, retrospectives, planning, and calls with the team. The team is distributed and works remotely.

Must have

 • 5+ years of frontend development experience using React.js
 • 2+ years of experience with backend development
 • Experience developing web-based software products using Node.JS
 • Experience with several of the following: NPM, Webpack, yarn, TypeScript, JavaScript, SPA Mongo.DB
 • Experience with Git
 • Skills with reusable components
 • Skills with automated testing and performance testing
 • Knowledge of JS architecture practices
 • Understanding of OOP and SOLID principles
 • Understanding of web development paradigms (RESTful APIs, pub/sub, security)
 • Experience with the development of performant and scalable applications
 • Good Spoken English

Would be a plus

 • Understanding of Progressive Web Apps and Accelerated Mobile Pages
 • Familiarity with Jenkins, Jira, Confluence, Bitbucket
 • Experience with some of the following: CSS-preprocessors (LESS, SASS), Docker, WebSockets, MQTT

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати