София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

We offer a $1000 sign-on bonus to the specialist that will accept our offer and join DataArt in this position. $1000 will be included in the first salary.

Our client is a large online retailer with yearly revenue of £1 billion. We have a long history of relationships and over the years have helped this customer to maintain and develop a data warehouse (data sourcing, ELT, and business intelligence), web portals and mobile apps, delivery control systems, staff management tools, etc.

DataArt provides consultation and development of the software for the client in both areas of their activities: online sales with analytics and the creation of the cross-functional retail platform.

Our team is brand new — we just hired 2 backend developers, and we need one frontend guy to join this team.

For the first few months, you will maintain an existing webshop. You will be responsible for services (frontend plus a few backend services close to it) deployed to AWS cloud.

The second part of the project plan is the transition of the system to the new platform.

Must have

 • Experience and maturity - there is no clear process to follow, we expect you to define, prioritize, and estimate tasks
 • Expertise in React.JS and TypeScript
 • Spoken English

Would be a plus

 • Have worked with cloud-based infrastructures such as Google Cloud Platform or AWS or Azure

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати