София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

Our client is an online used car marketplace. The React engineer we are looking for will join a team that developing an automotive portal from scratch. There will be several web and mobile applications to allow users to buy/sell their cars. In addition, you will support applications such as a car parts catalogue.

Must have

 • 3+ years of experience working with React.js
 • Knowledge of JavaScript (ES6+), TypeScript
 • Understanding of single-page applications development, SSR
 • Understanding of the Flux architecture and experience working with Redux
 • Experience working with Webpack and NPM
 • Basic understanding of UI/UX design
 • Knowledge of related technologies: HTML5, CSS
 • Knowledge of code testing techniques (including BDD, TDD)
 • The ability to work with version control systems
 • The ability to work with CI systems
 • The ability to work with JIRA, Confluence, or similar systems
 • Team working skills
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Experience working with Docker/K8S
 • Experience working with WebSockets
 • Experience working with Sencha Touch/ExtJS, jQueryMobile, etc.
 • Experience working other frameworks: Angular.js, Vue.js
 • Experience working with MobX
 • Experience working with Stylus/SASS/LESS, PhoneGap, and touch devices
 • Experience working with CoffeeScript, HAML, Jade
 • Experience working with CSS frameworks: Twitter Bootstrap, Foundation, and others.

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати