София,  Краснодар
София,  Краснодар

About the vacancy

DataArt is engaged in IT, AI/ML, and data consulting and software development. Since 1997, we have been designing, developing, modernizing, and supporting solutions that help the businesses of our clients grow. DataArt started as a company of friends and continues to cultivate a unique culture that distinguishes it from other IT companies, such as:

- Flat structure. There are no “bosses” and “subordinates”;

- We hire people not for a project, but to the company. If the project (or your work in it) is over, you go to another project or on a paid “Idle”, where you develop your skills;

- Flexible schedule, ability to change projects, work from home, and diverse opportunities to try yourself in different roles, working with different clients on different projects;

- Minimal bureaucracy and micro-management, convenient corporate services.

Must have

 • Strong knowledge and skills in at least one AI/ML domain: CV, NLP, ML, Mobile ML, MLOps, Chatbots, etc.
 • Proven ability to implement and debug ML models in either industry or an equivalent academic setting
 • Strong knowledge of programming languages for ML/DS (at least one of): Python, R
 • Experience in production troubleshooting using Kibana, Splunk, cloud monitoring tools
 • Working knowledge of containers (Docker)
 • Working experience with ML/DS products (at least one of): TensorFlow, PyTorch, AWS Sagemaker, Databricks, DataRobot, Keras, XGBoost, Jupiter Notebooks
 • Business sense when suggesting and implementing solutions
 • Excellent communication skills
 • Spoken English

Would be a plus

 • Strong theoretical background in ML
 • CI/CD tools and practices (one of): Git, Jenkins, TeamCity, Travis CI, etc.
 • ML serving tools (one of): Kubeflow, MLFlow, MetaFlow, TFX (TensorFlow extended),
 • Data visualization: Power BI, Tableau
 • ETLs Tools (one of): Airflow, Luigi, Azure Data Factory, AWS Glue
 • Data: Relational Databases (Oracle, MS SQL, MySQL, Postgres, etc.), Non-SQL (Mongo), DWH, Data Lakes, Snowflake, Kafka, Kinesis
 • Cloud (one of): AWS, Azure, GCP
 • On-device and embedded ML: TensorFlow Light, Core ML

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати