София
София

About the vacancy

Our client is a global media company specializing in travel. Their unique travel deals are valued by more than 25 million of members all over the world.

We are looking for a Senior SQL DB Administrator with the key focus on troubleshooting and performance tuning to join our team and work on the availability and consistent performance of a client’s corporate applications. The team provides 24x7 support for critical production systems. The person that we are looking for should be ready to work in the PST time zone (approximately 7 AM – 2 PM).

The person will support the development team and help in database development and maintenance of the SQL Server Warehouse, ensuring its operational readiness (security, health, and performance), executing data loads, developing and managing SSIS packages, SSRS reports, and SSAS cubes.

Responsibilities

 • Manage SQL Server databases through multiple product lifecycle environments, from development to mission-critical production systems
 • Manage an always on, disaster recovery environment, replication, and Azure connectivity
 • Provide tools for monitoring, managing, alerting, and improving customer database performance
 • Identify and fix SQL Server performance issues, perform query optimization, and implement stored procedure performance improvements
 • Analyze, solve, and correct issues in real time, providing end-to-end problem resolution
 • Automate database tasks, backups, and restore operations of production databases to other environments for testing and development purposes
 • Support developers with complex query tuning and schema refinement
 • Support for production systems must be prepared to work regular on-call duty
 • Provide consultations, training, and mentoring for the development team

Must have

 • Willingness to work on schedule (5:00 PM — 12:00 AM)
 • 5+ years MS SQL Server Administration experience Knowledge of database development best practices and hands-on experience with implementing databases, SSIS packages, and SSRS reports
 • Experience with Performance Tuning and Optimization (PTO), using native monitoring and troubleshooting tools
 • Experience working with backups, restores and recovery models
 • Knowledge of High Availability (HA) – Always On and Disaster Recovery (DR) options for SQL Server
 • Experience working with Windows server (OS configuration and performance monitoring, Active Directory, installation of SQL Server components)
 • Experience working with managing SSIS runtime
 • Understanding of Power BI and analytics will be a plus
 • Good verbal and written communication skills
 • Experienced team worker
 • Ability to work in an independently in a rapidly changing environment
 • Spoken English

Would be a plus

 • Microsoft certifications

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати