София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

We offer a $1000 sign-on bonus to the specialist that will accept our offer and join DataArt in this position. $1000 will be included in the first salary.

The client is a private, independent investment management company that manages equities, fixed income assets, private equity, and hedge funds for global institutional investors. The company is currently considered the best place to work in the asset management industry among firms with over 1000 employees.

As a Data Developer, you will be part of a team that working on the new data mart project. The specialist will participate in the development of a modern end-to-end quant modeling solution.

Responsibilities

 • Work with analysts to understand business issues and market data requirements used in existing quantitative models
 • Refactor and migrate existing data extraction processes to new platforms and new data pipelines
 • Conduct ad-hoc analyses and present the results
 • Work with other technology groups to build a pipeline of data from different data sources

Must have

 • 7+ years of software development including data analytics experiences.
 • 3+ years of experience using Python and SQL
 • Experiences with MS SQL Server (2012+) development, including complex joins and other techniques
 • Expertise in cloud-based databases. Experiences with Snowflake Cloud Data Warehouse is a big plus.
 • Experience with developing and maintaining data pipelines.
 • Good experiences in software & data test framework.
 • Familiarity with Python test framework
 • Experience with DevOps toolsets such as Azure DevOps, JIRA, GIT, or similar.
 • Knowledge of Scrum/Kanban and Agile Development
 • Spoken English

Would be a plus

 • Experiences with Azure or AWS
 • Experience with Data Engineering including skills with Airflow, Docker, Kubernetes, Kafka, or Spark.
 • R & MATLAB experience
 • Experiences or knowledge of financial modeling and use of market data such as Bloomberg, FactSet, or Refinitiv.
 • Experience in a Financial Services or FinTech company

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати