София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

Our client is one of the largest professional certification associations in the finance industry. This is a global, well-known, not-for-profit organization, providing services from 1947. DataArt acts as its primary technology execution and development partner, helping solving challenges our client-facing on its transition from the offline-based service model to the online, computer-based operations.

DataArt serves as a solution provider. Our team of ~100 professionals executing ~20 projects of different sizes and different IT areas running in parallel – and we are growing!

A team of senior Data Engineers, who is creating a new data landscape for the whole IT infrastructure of the company, have a Middle+ Data Engineer vacancy opened.

We hire people not for a project but for the company. If the project (or your work on it) is over you go to another project or to a paid “Idle”.

Must have

 • 3+ years of engineering experience, 2+ years working with data in any major cloud (Azure, AWS, GCP)
 • Experience working with the Azure Data Platform (Azure SQL, Azure Storage)
 • Performance tuning
 • Expertise in SQL and comfortable designing, writing, and maintaining complex SQL-based ETL process
 • Experience building batch and micro-batch data pipelines; ETL design, implementation, and maintenance
 • Developer experience with Python, NodeJS, C#, .Net or Java
 • Spoken and written English

Would be a plus

 • Understanding of data warehouse layers, approaches to load data into such layers, and relevant algorithms
 • Experience in designing the data platform architecture
 • Experience with schema design and data modeling, and analytical skills to QA the data and identify gaps and inconsistencies
 • Experience with, Azure DataLake Storage, Azure Databricks, Azure Data Factory, Azure Functions
 • Knowledge and experience with bash, and/or other scripting languages

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати