София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

The Client is an EU-based company specializing in affiliate marketing. The product they developed is an affiliate marketing platform responsible for handling the whole affiliate marketing life cycle from affiliate signup to payments back to affiliates. DataArt has started the maintenance phase for the platform. The development of a new platform is planned to be launched in the near future. As the client is eager to change their current processes, you will be able to be a part of establishing new processes, organizing them, and optimization processes, be able to make a difference and see how your decisions change the lives of end-users.

Responsibilities

 • Gathering user requirements and identifying new features to optimize and maintain legacy systems
 • Designing, developing, testing, and implementing stable and reliable databases. Developing and supporting analytical and reporting applications
 • Working closely with DBAs, data architect, product developers, and product manager to ensure that functional and technical solutions meet the business requirements and service levels
 • Providing technical assistance & cross-training to other team members
 • Performing database administration, including configurations, log shipping, mirroring, always-on, service packs, and migrations
 • Troubleshooting technical issues such as job failure, hands-on query performance tuning, index tuning and recommendations, security and permissions and database configuration
 • Reviewing the code of existing stored procedures, recommending and/or implementing improvements
 • Monitoring database checks such as disk space, backups, job failure, performance issues, and etc.
 • Working on data-related support tickets

Must have

 • Strong understanding of DWH/ETL fundamentals and concepts
 • Expert SQL knowledge in one or a few RDBMS: MSSQL/PostgreSQL/Oracle
 • Experience with one or a few ETL tools and frameworks (MS SSIS, Pentaho, Talend, Informatica, etc.)
 • Analytical mindset
 • Spoken English

Would be a plus

 • Snowflake experience
 • .NET experience
 • Experience with AWS/Azure Cloud Platforms
 • Experience with BI tools (Tableau, Looker, etc.)
 • Experience with NoSQL databases: Cassandra, MongoDB, DynamoDB, OrientDB
 • Understanding of CI/CD concepts

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати