София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

The client is a UK-based company, specialized in selling personalized greeting cards, flowers, & gifts.

The company presents itself as a leader in the technology sector and uses a variety of technologies to meet the needs of their customers. With the increase in demand for remote meetings and celebrations, the further analysis and extension of the product’s capabilities is the main goal of the project. Currently we are looking for two engineers (Middle & Senior levels) to extend exciting team.

Tech stack and infrastructure: AWS, Serverless, Terraform, TypeScript, C#, .NET Core, GraphQL, React. Robust and performant cloud/serverless applications, with a focus on user experience and business growth.

Must have

 • 3+ years of experience in the development of commercial applications using the .NET and Node.js technologies
 • Experience implementing CI/CD pipelines (GitLab)
 • Experience with REST and third-party API integrations
 • Experience with IaC (we use Terraform/Terragrunt)
 • Experience in object-oriented programming (OOP), object-oriented design (OOD), and design patterns
 • Knowledge of code testing techniques (TDD)
 • Spoken and written English (Upper-Intermediate/Advanced)

Would be a plus

 • Experience with AWS (CloudWatch, etc.)
 • Experience with GraphQL
 • Experience solving problems on highly loaded systems
 • Familiarity with and understanding of Agile software development approaches such as Kanban and Scrum
 • Pairing and Mobbing

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати